search_api_autocomplete

Rothschild Martin Maurel

Land van oorsprong
Frankrijk
Ondernemingsnummer
0877.996.092
BIC code
RCBPBEBB
Statuut
Statuut Lijst Activiteit Geldig van
Bijkantoren van Europese kredietgevers in consumentenkrediet
Bijkantoren van Europese kredietgevers in consumentenkrediet
Bijkantoren van Europese kredietinstellingen
Kredietinstellingen die onder een andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren en een in België geregistreerd bijkantoor hebben
MiFID(A): 1 - Ontvangen en doorgeven van orders, MiFID(A): 4 - Vermogensbeheer, MiFID(A): 5 - Beleggingsadvies, MiFID(B): 1 - Bewaring en beheer van financiële instrumenten voor rekening van cliënten, MiFID(B): 3 - Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie, MiFID(B): 4 - Valutawisseldiensten
Instellingen tot moratorium toegetreden met opt out
Financiële instelling die tot het moratorium is toegetreden / Maakt gebruik van de opt out
Adres
Straat Huisnummer Postcode Stad Land Geldig van
Avenue de Messine
29
75008
Paris
FR
Louizalaan
166
1050
Brussel
BE