search_api_autocomplete

Societe Financiere De Developpement de l'Agglomeration d'Evry

Land van oorsprong
Frankrijk
Statuut
Statuut Lijst Activiteit Geldig van
Vrije dienstverlening door Europese beheerders van AICB
1. Overeenkomstig artikel 6 van Richtlijn 2011/61/EU vergunde beheervennootschappen van alternatieve instellingen voor collectieve belegging die ressorteren onder het recht van een andere Lid-Staat van de Europese Economische Ruimte en het voornemen hebben meegedeeld om in België in vrij verkeer de diensten te verrichten
AIFMD: a - Beheer van de belegginsportefeuille van de AICB, AIFMD: b - Risicobeheer
Adres
Straat Huisnummer Postcode Stad Land Geldig van
Square des Champs Elysées
303
91026
Evry-Courcouronnes Cedex
FR
Export JSON