search_api_autocomplete

STELLANTIS INSURANCE EUROPE LIMITED

Land van oorsprong
Malta
FSMA Nummer
2964
Statuut
Statuut Lijst Activiteit Geldig van
Vrije dienstverlening door Europese verzekeringsondernemingen
Vrije dienstverrichting in België van verzekeringsondernemingen die onder het recht van een andere lidstaat ressorteren
INS: 16 - Diverse geldelijke verliezen, INS: 1a - Ongevallen behalve arbeidsongevallen, INS: 2 - Ziekte, INS: 7 - Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen
Adres
Straat Postcode Stad Land Geldig van
MIB House Abate Rd
/
TA' XBIEX
MT
Export JSON