search_api_autocomplete

White Rock Insurance (Europe) PCC Ltd

Land van oorsprong
Malta
FSMA Nummer
2653
Statuut
Statuut Lijst Activiteit Geldig van
Vrije dienstverlening door Europese verzekeringsondernemingen
VERZEKERINGS- EN HERVERZEKERINGSONDERNEMINGEN
Vrije dienstverrichting in België van verzekeringsondernemingen die onder het recht van een andere lidstaat ressorteren
INS: 12 - B.A. zee en binnenschepen, INS: 13 - Algemene B.A., INS: 14 - Krediet, INS: 16 - Diverse geldelijke verliezen, INS: 1a - Ongevallen behalve arbeidsongevallen, INS: 2 - Ziekte, INS: 7 - Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen, INS: 8 - Brand en natuurevenementen, INS: 9 - Andere schade aan goederen
Adres
Straat Huisnummer Gebouw Postcode Stad Land Geldig van Geldig tot
Vision Exchange Building Triq it Territorjals
Zone 1 Central Business District
1070
Birkirkara
MT
Avenue
77
Block A and Block B, Level 3, Triq in-Negozju, Zon
3010
Birkirkara
MT
Export JSON