Genoteerde vennootschappen waarvoor België de lidstaat van herkomst is en overzicht van het totaal aantal uitgegeven stemrechten