search_api_autocomplete
191.

Welke opleidingen heeft de FSMA erkend en welke opleidingsverstrekkers heeft de FSMA geaccrediteerd in het kader van de bijscholing?

1. Verzekeringen

Opleidingsorganisatoren van bijscholing inzake verzekeringen kunnen ofwel door de FSMA ofwel door de sectorale accreditatiecommissie worden erkend. De lijsten van erkende opleidingsorganisatoren kunnen via volgende links worden geraadpleegd:

2. Bank- en beleggingsdiensten

Opleidingsorganisatoren van bijscholing inzake bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten kunnen ofwel door de FSMA ofwel door de sectorale accreditatiecommissie worden erkend. De lijsten van erkende opleidingsorganisatoren kunnen via volgende links worden geraadpleegd:

3. Kredietbemiddeling

In tegenstelling tot wat voor verzekeringsdistributie en bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten bestaat, kan enkel de FSMA een opleidingsorganisator van bijscholing inzake kredietbemiddeling erkennen. De lijst van erkende opleidingsorganisatoren kan hier worden geraadpleegd.
Er wordt voorzien in een overgangsperiode voor de opleidingen die de FSMA al voor 1 april 2018 heeft erkend. Deze opleidingen, zoals die hieronder worden opgesomd, blijven geldig ook als deze pas na 1 april 2018 worden gegeven door de opleidingsorganisator en hij geen erkenning voor bijscholing inzake kredietbemiddeling heeft gekregen. Het voorgaande blijft geldig tot op het moment dat de FSMA hier anders over beslist.
Iedere beslissing van de FSMA om een einde te stellen aan de voornoemde overgangsperiode, zal ruim op voorhand worden gecommuniceerd. Na de overgangsperiode zullen uitsluitend de opleidingen die worden gegeven door een erkend opleidingsorganisator van bijscholing inzake de kredietbemiddeling, in rekening kunnen worden genomen voor bijscholing inzake kredietbemiddeling.
Hieronder vindt u een lijst van de door de FSMA erkende opleidingen:

Voor hypothecair krediet:

HYP. 1. FVF - Verplichtingen kredietbemiddelaar

HYP. 2. Edfin vzw (voorheen "BZB Training Institute vzw") - Impact nieuwe regels hypothecair krediet op de tussenpersonen

HYP. 3. Kluwer - Erf- en successierecht (en levensverzekeringen) / Droit successoral et droits de successions (et assurances-vie) - voor de delen die relevant zijn voor de kredietbemiddeling

HYP. 4. Kluwer - Grondige fiscale opleiding: woonkredieten, woonbonus, levensverzekering en pensioensparen / Formation fiscale approfondie: crédits-logement, le cheque habitat, assurance vie et épargne-pension - voor de delen die relevant zijn voor de kredietbemiddeling

HYP. 5. Kluwer - Personenbelasting / Impôt des personnes physiques - voor de delen die relevant zijn voor de kredietbemiddeling

HYP. 6. Kluwer - Samenlevingsvormen / Formes de cohabitation - voor de delen die relevant zijn voor de kredietbemiddeling

HYP. 7. Elantis - Nouveau cadre légal: statuts des intermédiaires de crédit et nouvelle loi hypothécaire

HYP. 8. Kluwer - Update fiscaliteit 2017 voor bank - verzekering - kredietbemiddeling / Actualisation de la fiscalité 2017 pour banque - assurances - intermédiation en crédit - voor de delen die relevant zijn voor de kredietbemiddeling

HYP. 9. Crelan - Woonkredieten bij Crelan / Crédits logement chez Crelan - voor de delen die relevant zijn voor de kredietbemiddeling

HYP. 10. CREOBIS - Crédit hypothécaire

HYP. 11. AXA Banque - Hypothecair Krediet in de praktijk (bankagent) / Crédit hypothécaire en pratique (agent bancaire)

HYP. 12. Axa Banque - Axa Specifiek – Kredieten (+ scoring LOA)/ Axa spécifique – Crédits (+ scoring PAT)

HYP. 13. Axa Banque - Refresh comptes, placements et crédits

HYP. 14. Febelfin Academy VZW - Update en impact van de regelgeving nieuwe zekerheden

HYP. 15. Axa Banque – E-Learning + Test MCD

HYP. 16. Axa Banque – Opleiding MCD /Formation MCD

HYP. 17. Crelan – Nieuwe wet op het hypothecair krediet

HYP. 18. Febelfin Academy VZW – Kredietbemiddeling: een algemeen overzicht / Intermédiation en crédits: un aperçu global

HYP. 19. Crelan NV - Update fiscaliteit 2017

HYP. 20. Febelfin Academy VZW - Adviesgesprekken in hypothecaire kredieten (halve dag) / Le conseil en crédits hypothécaires (demi-journée)

HYP. 21. Febelfin Academy VZW - Adviesgesprekken in hypothecaire kredieten (volledige dag) / Le conseil en crédits hypothécaires (journée complète)

HYP. 22. Febelfin Academy VZW - Update en impact van de regelgeving ‘hypothecaire kredieten’ / Update et impact de la législation ‘crédits hypothécaires’.

HYP. 23. Delta Lloyd Life NV - Vastgoedfinanciering met tweede pijler / Financement immobilier via deuxième pilier

HYP. 24. VIVES Zuid VZW - Impact nieuwe regels hypothecair krediet op de tussenpersonen

HYP. 25. VIVES Zuid VZW - Praktisch overzicht van de Vlaamse woonfiscaliteit; mogelijkheden en beperkingen naar aanleiding van de geïntegreerde woonbonus

HYP. 26. Febelfin Academy VZW - E-learning: Hypothecaire kredietbemiddeling van theorie naar praktijk / E-learning : Intermédiation en crédits hypothécaires de la théorie à la pratique

HYP. 27. Febelfin Academy VZW - Fraude in kredietdossiers / La fraude dans les dossiers de crédit

HYP. 28. Febelfin Academy VZW - Fiscaliteit van Woonkredieten / Fiscalité des crédits hypothécaires

HYP. 29. Crelan NV - Grondige studie fiscaliteit van de woonkredieten

HYP. 30. Hypo & Partners SPRL - La base du crédit hypothécaire / De grondslag van het hypothecair krediet

HYP. 31. KBC Bank NV - Kredietverlening volgens wetgeving en beleid voor Particuliere kredieten inclusief praktijkoefeningen - voor de delen die relevant zijn voor de kredietbemiddeling

HYP. 32. S. Cocriamont - La fiscalité de l’emprunt hypothécaire dans les trois régions

HYP. 33. Febelfin Academy VZW - De levensweg van een kredietdossier

HYP. 34. Edfin vzw (voorheen BZB Training Institute vzw) - Woonfiscaliteit

HYP. 35. Hypo & Partners SPRL - Les droits d’enregistrement / De registratierechten

 

Voor consumentenkrediet:

CONS. 1. Kluwer - Grondige fiscale opleiding: woonkredieten, woonbonus, levensverzekering en pensioensparen / Formation fiscale approfondie: crédits-logement, le cheque habitat, assurance vie et épargne-pension - voor de delen die relevant zijn voor de kredietbemiddeling

CONS. 2. Kluwer - Personenbelasting / Impôt des personnes physiques - voor de delen die relevant zijn voor de kredietbemiddeling

CONS. 3. Kluwer - Samenlevingsvormen / Formes de cohabitation - voor de delen die relevant zijn voor de kredietbemiddeling

CONS. 4. Crelan - Consumptiekredieten bij Crelan / Crédits à la consommation chez Crelan - voor de delen die relevant zijn voor de kredietbemiddeling

CONS. 5. CREOBIS - Crédit à la consommation

CONS. 6. Axa Banque - Axa Specifiek – Kredieten (+ scoring LOA) / Axa spécifique – Crédits (+ scoring PAT)

CONS. 7. Axa Banque - Lening op afbetaling in de praktijk + balietoepassing (bankagent) / Prêt à tempérament en pratique + application guichet (agent bancaire)

CONS. 8. Axa Banque - Refresh comptes, placements et crédits

CONS. 9. Febelfin Academy VZW - Update en impact van de regelgeving nieuwe zekerheden

CONS. 10. Febelfin Academy VZW - Kredietbemiddeling: een algemeen overzicht / Intermédiation en crédits: un aperçu global

CONS. 11. Febelfin Academy VZW - Adviesgesprekken in consumenten-kredieten (halve dag) / Le conseil en crédits à la consommation (demi-journée)

CONS. 12. Febelfin Academy VZW - Adviesgesprekken in consumenten-kredieten (volledige dag) / Le conseil en crédits à la consommation (journée complète)

CONS. 13. Febelfin Academy VZW - E-learning : consumentenkredietbemiddeling van theorie naar praktijk / E-learning: Intermédiation en crédits à la consommation de la théorie à la pratique

CONS. 14. Febelfin Academy VZW - Fraude in kredietdossiers / La fraude dans les dossiers de crédit

CONS. 15. Febelfin Academy VZW - De levensweg van een kredietdossier

CONS. 16. BEST Seminars (Camepro bvba) - Consumentenkredieten - Wegwijs in de verschillende kredietvormen

CONS. 17. EDUCAM SA - Contrats de crédit dans le secteur automobile / Kredietcontracten in de automobielsector

CONS. 18. Elantis - Le droit du crédit à la consommation