search_api_autocomplete
191.

Welke opleidingsorganisatoren heeft de FSMA vergund in het kader van de bijscholing?

  • updated

De FSMA heeft de exclusieve bevoegdheid om een opleidingsorganisator van bijscholing te erkennen wanneer de kandidaat de vergunningsvoorwaarden respecteert en blijft naleven (cfr. Reglement van de FSMA van 31 oktober 2023 over de vergunning van de opleidingsorganisatoren). De vergunning biedt de mogelijkheid om bijscholingsopleidingen te organiseren voor alle gereglementeerde activiteiten, met name (her)verzekeringsdistributie, bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en/of kredietbemiddeling (hypothecair krediet en/of consumentenkrediet).De vergunning omvat de gereglementeerde activiteiten.

Op de pagina over de bijscholing vindt U de lijst van de erkende opleidingsorganisatoren.