search_api_autocomplete

Varia

Door de coronacrisis worden soms gepensioneerden, voornamelijk in de zorgsector, opgeroepen om ziekenhuizen uit de nood te helpen. Heb ik als gepensioneerde werknemer dan ook recht op een aanvullend pensioen? 

Als u reeds gepensioneerd bent en opnieuw als werknemer aan de slag gaat, kan u in het kader van deze beroepsactiviteit geen Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
meer opbouwen.

Pensioenen: een zak met geld en meetlint en het woord pensioen op de zak geschreven