search_api_autocomplete

Akiyama Acquisitions

Waarschuwing
Boiler room: een close-up van een vrouw die de telefoon opneemt

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Akiyama Acquisitions, een vennootschap die beleggingsdiensten verstrekt.

Het is Akiyama Acquisitions niet toegestaan om beleggingsdiensten aan te bieden in of vanuit België.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zou het bovendien om frauduleuze activiteiten kunnen gaan, meer bepaald om 'boiler room'-fraude. Meer informatie over deze vorm van fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 10 september 2020 heeft gepubliceerd.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door Akiyama Acquisitions en om geld te storten op een rekeningnummer dat deze vennootschap opgeeft.

Akiyama Acquisitions maakt gebruik van de volgende contactgegevens:

Website: http://www.akiyamaacq.com/
Adres: Takayama Bldg., 18 Yotsuya 1-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0004, Japan
E-mail: contact@akiyamaacq.com
Tel.: +81 5058654062

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld, in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan de FSMA ook rechtstreeks contacteren via het contactformulier voor consumenten.