search_api_autocomplete
Home

Alpes trading (www.alpes-trading.com)

Waarschuwing
Boiler room: een close-up van een vrouw die de telefoon opneemt

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Alpes Trading, een vennootschap die beleggingsdiensten verstrekt.

Het is Alpes Trading niet toegestaan om beleggingsdiensten aan te bieden in of vanuit België.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zou het bovendien om frauduleuze activiteiten kunnen gaan, meer bepaald om 'boiler room'-fraude. Meer informatie over deze vorm van fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 17 februari 2022 heeft gepubliceerd.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door Alpes Trading en om geld te storten op een rekeningnummer dat deze vennootschap opgeeft.

Alpes Trading maakt gebruik van de website www.alpes-trading.com en van de volgende contactgegevens:

Adressen:       Cheung Kong Centers, 2 Queen's Road Central, Hong Kong

                        Al Rostamani Maze Tower, Sheikh Zayed Rd, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten

                        Springleaf Tower, 3 Anson Road; Singapore

E-mail:            info@alpestrading.com

Tel. :              +852 8120 8460

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld, in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan de FSMA ook rechtstreeks contacteren via het contactformulier voor consumenten.