search_api_autocomplete
Home

Atlantix Services (www.atlantix-services.com)

Waarschuwing
Frauduleuze aanbiedingen: een zakenman toont zijn lege broekzak

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de frauduleuze activiteiten van de vennootschap Atlantix Services die op onregelmatige wijze kredieten aanbiedt aan consumenten.

Atlantix Services heeft in België geen vergunning als kredietgever of inschrijving als kredietbemiddelaar. Atlantix Services mag dus geen leningen aanbieden in België.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zouden de kredieten die Atlantix Services aanbiedt zuiver frauduleus zijn. De onderneming gaat als volgt te werk: wanneer consumenten wensen in te gaan op een kredietaanbieding, wordt hen gevraagd bepaalde bedragen over te maken, om allerhande kosten verbonden aan het krediet te dekken (bijvoorbeeld dossierkosten of een verzekering). Eens deze kosten betaald zijn, ontvangt de consument toch geen lening, en is het bijna onmogelijk om de gestorte bedragen te recupereren. Meer informatie over dit type fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 18 januari 2021 heeft gepubliceerd.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste aan om niet in te gaan op kredietaanbiedingen van Atlantix Services, en om geen gelden over te maken aan deze onderneming.

Atlantix Services maakt gebruik van de website www.atlantix-services.com, en de volgende contactgegevens:

Adres: Quellinstraat 49, 2018 Antwerpen, België
E-mail: contact@atlantix-services.com
Tel.: +32 460 24 52 32

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld, in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan de FSMA ook rechtstreeks contacteren via het contactformulier voor consumenten.