search_api_autocomplete
Home

Bruckhaus quist (www.bruckhaus-quist.com)

Waarschuwing
Boiler room: een close-up van een vrouw die de telefoon opneemt

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Bruckhaus Quist, een vennootschap die beleggingsdiensten verstrekt.

Het is Bruckhaus Quist niet toegestaan om beleggingsdiensten aan te bieden in of vanuit België.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zou het bovendien om frauduleuze activiteiten kunnen gaan, meer bepaald om 'boiler room'-fraude. Meer informatie over deze vorm van fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 28 april 2021 heeft gepubliceerd.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door Bruckhaus Quist en om geld te storten op een rekeningnummer dat deze vennootschap opgeeft.

Bruckhaus Quist maakte gebruik van de website www.bruckhaus-quist.com en van de volgende contactgegevens:

Adres:      World Wide House, 19 Des Voeux Road Central, Hong Kong S.A.R.
E-mail:     contact@bruckhaus-quist.com en clientservices@bruckhaus-quist.com
Tel.:         +852 5801 0932
Fax:         +852 3014 7692

Bruckhaus Quist maakt al het voorwerp uit van een waarschuwing van de financiële toezichthouder van Hong Kong (SFC).

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld, in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan de FSMA ook rechtstreeks contacteren via het contactformulier voor consumenten.