search_api_autocomplete

Byron-Stafford

Waarschuwing
Boiler room: een close-up van een vrouw die de telefoon opneemt

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Byron-Stafford, een vennootschap die beleggingsdiensten verstrekt.

Het is Byron-Stafford niet toegestaan om beleggingsdiensten aan te bieden in of vanuit België.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zou het bovendien om frauduleuze activiteiten kunnen gaan, meer bepaald om 'boiler room'-fraude. Meer informatie over deze vorm van fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 27 maart 2020 heeft gepubliceerd.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door Byron-Stafford en om geld te storten op een rekeningnummer dat deze vennootschap opgeeft.

Byron-Stafford maakt gebruik van de volgende contactgegevens:

Website: https://byron-stafford.com/
E-mail: contact@byron-stafford.com, clientservices@byron-stafford.com en james.fitzpatrick@byron-stafford.com
Adres: Singapore Land Tower, 50 Raffles Place, 048623, Singapore

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld, in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan de FSMA ook rechtstreeks contacteren via het contactformulier voor consumenten.