search_api_autocomplete
Home

Carlyle Capital Management

Waarschuwing
Boiler room: een close-up van een vrouw die de telefoon opneemt

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Carlyle Capital Management, een vennootschap die beleggingsdiensten verstrekt.

Het is Carlyle Capital Management niet toegestaan om beleggingsdiensten aan te bieden in of vanuit België.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zou het bovendien om frauduleuze activiteiten kunnen gaan, meer bepaald om 'boiler room'-fraude. Meer informatie over deze vorm van fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 10 september 2020 heeft gepubliceerd.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door Carlyle Capital Management en om geld te storten op een rekeningnummer dat deze vennootschap opgeeft.

Carlyle Capital Management maakt gebruik van de volgende contactgegevens:

Website: https://www.carlylecapitalmanagement.com
Adres: 545, 2 Exchange Tower, Harbour Exchange Square, Isle of Dogs, Londen, E149GE, Verenigd Koninkrijk, 6 chrome-10-1 Roppongi, Minato City, Tokyo, 106-0032, Japan en 50 Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Luxemburg, Luxemburg
Tel.: +44 20 3608 7948, +81 5058064511 en +35 220882335

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld, in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan de FSMA ook rechtstreeks contacteren via het contactformulier voor consumenten.