search_api_autocomplete
Home

Cortez Capital (http://cortezcap-hk.com/)

Waarschuwing
Boiler room: een close-up van een vrouw die de telefoon opneemt

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Cortez Capital, een vennootschap die beleggingsdiensten verstrekt.

Het is Cortez Capital niet toegestaan om beleggingsdiensten aan te bieden in of vanuit België.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zou het bovendien om frauduleuze activiteiten kunnen gaan, meer bepaald om 'boiler room'-fraude. Meer informatie over deze vorm van fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 2 februari 2021 heeft gepubliceerd.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door Cortez Capital en om geld te storten op een rekeningnummer dat deze vennootschap opgeeft.

Cortez Capital maakt gebruik van de volgende contactgegevens:

Website:   http://cortezcap-hk.com/
Adres:      21/F, 8 Wyndham Street, Central, Hong Kong en Room 315-319, 395, Kings Road, North Point, Hong Kong
E-mail:      headoffice@cortezcap-hk.com en trading@cortezcap-hk.com
Tel.:          +852 580 34147 en +852 580 34147

Cortez Capital maakt al het voorwerp uit van een waarschuwing van de financiële toezichthouder van het Verenigd Koninkrijk.

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld, in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan de FSMA ook rechtstreeks contacteren via het contactformulier voor consumenten.