search_api_autocomplete
Home

De FSMA waarschuwt voor BTC20.com

Waarschuwing
Waarschuwing: een omgekeerde driehoek met een uitroepteken

De aandacht van de FSMA werd getrokken door de website https://btc20.com, waarop de virtuele munt BTC20 wordt gecommercialiseerd. Btc20.com vermeldt een adres te hebben in België. Alle reclame die bij een massacampagne ter promotie van virtuele munten in België wordt verspreid, moet vooraf echter ter kennis worden gebracht van de FSMA. Welnu, Btc20.com heeft de FSMA geen kennisgeving bezorgd.

Bovendien wijzen verschillende elementen erop dat het om een louter frauduleuze aanbieding gaat:

  • De FSMA ontving verschillende klachten van klanten die er niet in slagen de door hen belegde bedragen te recupereren;
  • De door btc20.com versmelde contactgegevens lijken niet te kloppen;
  • Btc20.com reageerde niet op de herhaalde informatieverzoeken van de FSMA.

De FSMA raadt u dan ook ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van deze vennootschap.

***

De FSMA herhaalt dat vennootschappen die actief zijn in de sector van de virtuele munten, vaak bij beleggingsfraude zijn betrokken.

Om fraude te vermijden, raadt de FSMA de beleggers aan om steeds de identiteit te controleren van de vennootschap die hun een belegging aanbiedt (handelsnaam, land van vestiging, maatschappelijke zetel, enz.). Vertrouw nooit een vennootschap die niet duidelijk kan worden geïdentificeerd.

Meer dan ooit is voorzichtigheid geboden. Aarzel niet om, bij de minste twijfel en vóór u een (bijkomende) betaling uitvoert, de FSMA rechtstreeks te contacteren via het contactformulier voor consumenten op haar website. Aarzel ook niet om de FSMA te verwittigen als u in aanraking komt met een verdachte vennootschap waarover de FSMA nog geen waarschuwing heeft gepubliceerd.