search_api_autocomplete
Home

De FSMA waarschuwt voor de activiteiten van Validus

Waarschuwing
Waarschuwing: een omgekeerde driehoek met een uitroepteken

De FSMA wenst het publiek te waarschuwen voor de activiteiten van Validus, een buitenlands platform dat in België opleidingen commercialiseert om te leren traden in complexe financiële producten zoals forexderivaten.

Wanneer je je inschrijft voor dergelijke opleiding, krijg je toegang tot instructievideo’s, webinars en live chatsessies met allerhande informatie over forex en de forexmarkt. Er wordt je uitgelegd wat forexderivaten zijn, hoe je concreet kan traden, welk type orders je kan plaatsen en welke software je hiervoor moet downloaden. De boodschap is dat de forexhandel opportuniteiten biedt op voorwaarde dat je de werking ervan grondig hebt bestudeerd en volledig onder de knie hebt.

Los van het feit dat de FSMA zich vragen stelt bij de kwaliteit van deze opleidingen, stellen zich een aantal andere problemen.

Ten eerste brengt de FSMA in herinnering dat de commercialisering van afgeleide instrumenten die verhandeld worden op een elektronisch handelssysteem en een hefboomeffect inhouden (waaronder bepaalde instrumenten op forex), in België verboden is.

Ten tweede gebeurt de commercialisering van de opleidingen via een piramidale structuur. Over het algemeen wordt gesproken van ‘MLM’ (multi-level marketing) waarbij consumenten aangespoord worden om nieuwe leden aan te brengen. In ruil daarvoor krijgen zij een beloning in de vorm van een commissie of korting op de prijs van de opleiding.

Dergelijke MLM-netwerken blijken zeer actief op de sociale media via talrijke (privé)groepen die als enig doel hebben een MLM te promoten en nieuwe leden te werven. Het valt daarbij op dat voornamelijk een jong publiek geviseerd wordt waarbij op sociale media allerhande foto’s circuleren van jongeren die ogenschijnlijk in rijkdom baden.  De boodschap is dan dat iedereen zich dergelijke levensstijl kan veroorloven mits het aanbrengen van voldoende nieuwe leden en de juiste investering in de gepromote opleiding.

Aanbiedingen van instrumenten op forex via het internet zijn tenslotte erg risicovol en fraudegevoelig: wie belegt in instrumenten op forex loopt het risico zijn volledige inleg te verliezen. De kans op verlies is veel groter dan de kans op winst: uit enquêtes van andere Europese toezichthouders bij beleggers blijkt dat maar liefst 75% tot 89% van de beleggingen in afgeleide producten, zoals forexderivaten verlieslatend zijn! Deze producten zijn alleen geschikt voor wie echt wil speculeren, bereid is het volledige belegde bedrag of zelfs meer te verliezen en met afgeleide financiële producten vertrouwd is. Er werd ook een groot aantal fraudegevallen vastgesteld met deze instrumenten. In een aantal gevallen werd vastgesteld dat er zelfs geen reële transacties gebeurden door de aanbieder.

Validus maakt gebruik van de volgende websites:

  • https://teamvalidus.com/
  • https://www.validusofficial.com/
  • https://teamvalidus-official.com/
  • https://validus-team-official.com/

***

Kreeg je zopas een belegging aangeboden en wil je nagaan of het misschien om fraude gaat? Doe dan de test in de rubriek ‘Let op voor fraude’.

Wij dringen er bij de beleggers ook op aan om steeds na te gaan of de vennootschap over de vereiste vergunning beschikt. Een eenvoudige opzoeking via de zoekfunctie op de website van de FSMA is daarvoor al voldoende. U kan de FSMA ook rechtstreeks contacteren via het contactformulier voor consumenten.