search_api_autocomplete
Home

De FSMA waarschuwt voor GBL Service

Waarschuwing
Waarschuwing: een omgekeerde driehoek met een uitroepteken

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de website https://gbl-service.com.

GBL Service (cloned firm) heeft de identiteit aangenomen van de beursgenoteeerde vennootschap Groep Brussel Lambert, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Marnixlaan 24 (KBO 407.040.209).

De website https://gbl-service.com betreft dus niet de officiële website van Groep Brussel Lambert.

De FSMA benadrukt dat er geen enkele band tussen deze beide vennootschappen bestaat. Identiteitsmisbruik is kenmerkend voor fraude van het type “cloned firms”: oplichters gebruiken de identiteit van daadwerkelijk bestaande personen of vennootschappen (zoals een advocaat, een vergunninghoudende vennootschap, enz.) waaraan zij geloofwaardigheid en zelfs legitimiteit ontlenen om de beleggers aldus te overtuigen.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste af om in te gaan op de kredietaanbiedingen die worden aangeboden op de website van GBL Service en om geld te storten op een rekeningnummer dat via GBL Service wordt verspreid.

In de praktijk gaat het om valse kredieten die worden aangeboden om consumenten geld af te troggelen. De aanbieders zijn oplichters die zich voordoen als kredietgevers of als medewerkers van een kredietinstelling.

Deze oplichters bieden kredieten aan tegen zeer gunstige voorwaarden. Consumenten die ingaan op hun aanbieding krijgen de vraag om eerst een aantal kosten, verbonden aan het krediet, te betalen. Dit kan bijvoorbeeld een verzekeringspremie zijn, die de kredietgever moet indekken tegen het niet-terugbetalen van de lening, dossierkosten, administratieve kosten, enz. Dit zijn echter louter fictieve kosten.

Van zodra de consumenten deze zogezegde kosten betalen, verdwijnt de 'kredietgever' met de noorderzon en is het nagenoeg onmogelijk om de gestorte bedragen te recupereren.

De FSMA raadt dan ook absoluut af om in te gaan op dit soort kredietaanbiedingen.

GBL Service maakt gebruik van de volgende contactgegevens:

Contactpersoon: Denis Paillard
E-mail: denispaillard@hotmail.com

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld, in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan de FSMA ook rechtstreeks contacteren via het contactformulier voor consumenten.