search_api_autocomplete
Home

Emw capital (www.emwcapital.com)

Waarschuwing
Boiler room: een close-up van een vrouw die de telefoon opneemt

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van EMW Capital, een vennootschap die beleggingsdiensten verstrekt.

Het is EMW Capital niet toegestaan om beleggingsdiensten aan te bieden in of vanuit België.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zou het bovendien om frauduleuze activiteiten kunnen gaan, meer bepaald om 'boiler room'-fraude. Meer informatie over deze vorm van fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 28 april 2021 heeft gepubliceerd.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door EMW Capital en om geld te storten op een rekeningnummer dat deze vennootschap opgeeft.

EMW Capital maakt gebruik van de website www.emwcapital.com en van de volgende contactgegevens:

Adres:      Sydney CBD, AustraliaSquare, 264 GeorgeStreet, Sydney NSW2000, Australië en Stockerstrasse 23, 8002Zürich, Zwitserland
E-mail:     contact@emwcapital.com, contact.au@emwcapital.com, r.major@emwcapital.com en contact.ch@emwcapital.com
Tel.:         +61 2 8073 4122 en +41 43 508 88 19

EMW Capital maakt al het voorwerp uit van een waarschuwing van de financiële toezichthouder van Zwitserland (FINMA).

Zij maakt tevens gebruik van bankrekeningen die geopend zouden zijn op naam van Preston Willcox Limited, Radis Group ADV, MG Valda ltd, Blossom Enterprises ltd en Fluxsmooth Trading Company Ltd.

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld, in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan de FSMA ook rechtstreeks contacteren via het contactformulier voor consumenten.