search_api_autocomplete
Home

Findelbank (www.findelbank.com)

Waarschuwing
Waarschuwing: een omgekeerde driehoek met een uitroepteken

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Findelbank, die op onregelmatige wijze financiële diensten en kredieten aanbiedt in België.

Findelbank maakt valselijk gebruik van een bestaand Belgisch adres om financiële diensten en kredieten aan te bieden aan consumenten.

Bovendien beschikt Findelbank niet over een vergunning om financiële diensten en producten en kredieten aan te bieden in België. Om al deze redenen raadt de FSMA dan ook af om in te gaan op aanbiedingen van Findelbank. Meer informatie over investerings- en kredietfraude vindt u op de website van de FSMA.

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld, in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan de FSMA ook rechtstreeks contacteren via het contactformulier voor consumenten.