search_api_autocomplete
Home

FNL Groep (www.fnlgroep.com)

Waarschuwing
Frauduleuze aanbiedingen: een zakenman toont zijn lege broekzak

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de frauduleuze activiteiten van de vennootschap FNL Groep die op onregelmatige wijze kredieten aanbiedt aan consumenten.

FNL Groep heeft in België geen vergunning als kredietgever of inschrijving als kredietbemiddelaar. FNL Groep mag dus geen leningen aanbieden in België.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zouden de kredieten die FNL Groep aanbiedt zuiver frauduleus zijn. De onderneming gaat als volgt te werk: wanneer consumenten wensen in te gaan op een kredietaanbieding, wordt hen gevraagd bepaalde bedragen over te maken, om allerhande kosten verbonden aan het krediet te dekken (bijvoorbeeld dossierkosten of een verzekering). Eens deze kosten betaald zijn, ontvangt de consument toch geen lening, en is het bijna onmogelijk om de gestorte bedragen te recupereren. Meer informatie over dit type fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 18 januari 2021 heeft gepubliceerd.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste aan om niet in te gaan op kredietaanbiedingen van FNL Groep, en om geen gelden over te maken aan deze onderneming.

FNL Groep maakt gebruik van de website www.fnlgroep.com, en de volgende contactgegevens:

E-mail: info@fnlgroep.com, jl.chatelain124@gmail.com, jchatelain390@yahoo.com en jchatelain437@yahoo.com
Tel.: +33 755 387 261
Sociale media: www.facebook.com/pages/category/Insurance-Company/Fnlgroep-100317108468329

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld, in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan de FSMA ook rechtstreeks contacteren via het contactformulier voor consumenten.