search_api_autocomplete
Home

FSMA waarschuwt voor frauduleuze kredietaanbiedingen

Waarschuwing
Waarschuwing: een omgekeerde driehoek met een uitroepteken

De FSMA waarschuwt consumenten voor de verspreiding van spamberichten waarin valse kredieten worden aangeboden.

Wat is spam?

Spam is een verzamelnaam voor alle ongewenste berichten en reclameboodschappen. Cybercriminelen maken gebruik van deze techniek om consumenten gegevens te ontfutselen (phishing) of om consumenten op te lichten.

Het bestrijden van spam is zeer moeilijk omdat spamberichten vaak verstuurd worden vanaf e‑mailadressen die niet te traceren vallen en die slechts korte tijd in gebruik zijn.

Wat zijn frauduleuze kredietaanbiedingen?

Het gaat om valse kredieten die worden aangeboden om consumenten geld af te troggelen. De aanbieders zijn oplichters die zich voordoen als kredietgevers of als medewerkers van een kredietinstelling.

Deze oplichters bieden kredieten aan tegen zeer gunstige voorwaarden. Consumenten die ingaan op hun aanbieding krijgen de vraag om eerst een aantal kosten, verbonden aan het krediet, te betalen. Dit kan bijvoorbeeld een verzekeringspremie zijn, die de kredietgever moet indekken tegen het niet terugbetalen van de lening, of dossierkosten, administratieve kosten, enz. Dit zijn echter louter fictieve kosten.

Van zodra consumenten deze zogezegde kosten betalen, verdwijnt de 'kredietgever' met de noorderzon en is het nagenoeg onmogelijk om de gestorte bedragen te recupereren.

Voorbeelden

Hallo,
Heeft u een lening van 2% nodig? Neem contact met ons op als u geïnteresseerd bent.

Hoeveelheid krediet:
looptijd:
Doel:

 

Ik bied u financiële hulp aan van 5000 € tot 2 500 000 € met een tarief van 2%. We zijn gevestigd in Duitsland en we komen op verschillende gebieden tussen.
PS: voor uw verzoeken kunt u contact met mij opnemen via de post: naam@gmail.com

 

Hoe kan u valse kredieten herkennen en wat kan u eraan doen?

 • Controleer de gebruikte e-mailadressen. Vaak gebruiken de aanbieders e-mailadressen die eindigen op @hotmail.com, @gmail.com en @outlook.com. Geregistreerde kredietgevers en tussenpersonen gebruiken in principe een professioneel e-mailadres.
 • Spelfouten, onduidelijke logo’s en vage e-mailadressen die niets te maken hebben met de kredietgever, zijn belangrijke aanwijzingen dat het om fraude gaat.
 • Wees wantrouwig als er bijzonder gunstige kredieten worden aangeboden. Een hoge lening tegen een uiterst lage rentevoet of met een buitengewoon lange terugbetalingstermijn zou kunnen wijzen op fraude. Dat is zeker het geval wanneer dergelijke kredieten bij traditionele kredietgevers niet verkrijgbaar zijn.
 • Wees achterdochtig als een kredietgever vraagt om eerst een geldsom te betalen voor het dekken van bepaalde kosten voordat hij het krediet verleent. 
 • Controleer steeds de identiteit van de aanbieder en ga na of die over de nodige vergunning beschikt. Via de zoekfunctie op de website van de FSMA kan u gemakkelijk achterhalen of de aanbieder over de nodige vergunning of registratie beschikt. Aanbieders zonder vergunning of registratie mogen u geen kredieten aanbieden.
 • Let op voor cloned firms: oplichters nemen de identiteit van vergunde ondernemingen aan, hoewel zij hiermee geen enkele band hebben.
 • Wees steeds op uw hoede als u ongevraagd via e-mail wordt gecontacteerd. Het ontvangen van een e-mail waar u vooraf niet om heeft verzocht, is vaak de eerste stap van een frauduleuze praktijk.

Indien u inderdaad vermoedt dat u spamberichten ontvangt, verwijder deze dan meteen! Reageer zeker niet op kredietaanbiedingen die via ongevraagde e-mails worden gedaan.

Hoe kan u vermijden dat u op een lijst terechtkomt die door cybercriminelen wordt gebruikt?

Tips van www.safeonweb.be:

 • Hou uw e-mailadres privé. Zorg ervoor dat uw e-mailadres niet openbaar op het internet staat. Verzenders van spam en phishing zoeken geautomatiseerd het web af naar mailadressen. Denk altijd twee keer na voordat u ergens uw e-mailadres achterlaat.
 • Reageer niet op ongewenste berichten en klik niet op ‘afmelden’ in spamberichten. Zo weten spammers en phishers dat het e-mailadres echt bestaat én nog gebruikt wordt. U zal nog meer spam ontvangen. De links in de mails zijn bovendien meestal valse links.
 • Denk twee keer na voor u uw e-mailadres opgeeft voor nieuwsbrieven en marketingacties.
 • Stuur kettingbrieven niet door. Het doorsturen van een kettingbrief zorgt ervoor dat uw e-mailadres en dat van uw contactpersonen verspreid wordt, waardoor u meer spam zal ontvangen.