search_api_autocomplete
Home

Global Bank Investment (www.gbk-investment.com)

Waarschuwing
Frauduleuze aanbiedingen: een zakenman toont zijn lege broekzak

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de frauduleuze activiteiten van de vennootschap Global Bank Investment die op onregelmatige wijze kredieten aanbiedt aan consumenten.

Global Bank Investment heeft in België geen vergunning als kredietgever of inschrijving als kredietbemiddelaar. Global Bank Investment mag dus geen leningen aanbieden in België.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zouden de kredieten die Global Bank Investment aanbiedt zuiver frauduleus zijn. De onderneming gaat als volgt te werk: wanneer consumenten wensen in te gaan op een kredietaanbieding, wordt hen gevraagd bepaalde bedragen over te maken, om allerhande kosten verbonden aan het krediet te dekken (bijvoorbeeld dossierkosten of een verzekering). Eens deze kosten betaald zijn, ontvangt de consument toch geen lening, en is het bijna onmogelijk om de gestorte bedragen te recupereren. Meer informatie over dit type fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 18 januari 2021 heeft gepubliceerd.

Global Bank Investment maakt misbruik van de logo’s van vergunde kredietinstellingen.

Bovendien lijkt het er op dat deze onderneming in verband staat met Krediet Service, waarover de FSMA in het verleden een waarschuwing publiceerde.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste aan om niet in te gaan op kredietaanbiedingen van Global Bank Investment, en om geen gelden over te maken aan deze onderneming.

Global Bank Investment maakt gebruik van de website www.gbk-investment.com en de e-mailadressen bank@gbk-investment.com en contact@services-krediet.com.

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld, in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan de FSMA ook rechtstreeks contacteren via het contactformulier voor consumenten.