search_api_autocomplete
Home

Hepburn Investment (www.hepburninvestment.com)

Waarschuwing
Boiler room: een close-up van een vrouw die de telefoon opneemt

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Hepburn Investment, een vennootschap die beleggingsdiensten verstrekt.

Het is Hepburn Investment niet toegestaan om beleggingsdiensten aan te bieden in of vanuit België.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zou het bovendien om frauduleuze activiteiten kunnen gaan, meer bepaald om 'boiler room'-fraude. Meer informatie over deze vorm van fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 2 februari 2021 heeft gepubliceerd.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door Hepburn Investment en om geld te storten op een rekeningnummer dat deze vennootschap opgeeft.

Hepburn Investment maakt gebruik van de volgende contactgegevens:

Website:   www.hepburninvestment.com
Adres:       First Floor, 22 Garden Road, Central, Hong Kong
                 14 Gancheng Street, Nantun District, Taichung City, Taiwan
                 411 Dongyuhang Rd, Hongkou Qu, Shanghai, China
                 4-chōme-29-7, Hirai Edogawa City, Tokyo, Japan
E-mail:      clients@hepburninvestment.com
Tel.:          +852 5808 0268

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld, in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan de FSMA ook rechtstreeks contacteren via het contactformulier voor consumenten.