search_api_autocomplete
Home

Hontabal invest (www.hontabalinvest.com) (cloned firm)

Waarschuwing
Frauduleuze aanbiedingen: een zakenman toont zijn lege broekzak

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de frauduleuze activiteiten van de vennootschap Hontabal Invest die op onregelmatige wijze kredieten aanbiedt aan consumenten en die gebruik maakt van de gegevens van een bestaande entiteit, SAS Hontabal Invest, om geloofwaardig over te komen. Dit is een geval van identiteitsfraude.

Hontabal Invest heeft in België geen vergunning als kredietgever of inschrijving als kredietbemiddelaar. Hontabal Invest mag dus geen leningen aanbieden in België.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zouden de kredieten die Hontabal Invest aanbiedt zuiver frauduleus zijn. De onderneming gaat als volgt te werk: wanneer consumenten wensen in te gaan op een kredietaanbieding, wordt hen gevraagd bepaalde bedragen over te maken, om allerhande kosten verbonden aan het krediet te dekken (bijvoorbeeld dossierkosten of een verzekering). Eens deze kosten betaald zijn, ontvangt de consument toch geen lening, en is het bijna onmogelijk om de gestorte bedragen te recupereren. Meer informatie over dit type fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 18 januari 2021 heeft gepubliceerd.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste aan om niet in te gaan op kredietaanbiedingen van Hontabal Invest, en om geen gelden over te maken aan deze onderneming.

Hontabal Invest maakt gebruik van de website www.hontabalinvest.com, en de volgende contactgegevens:

E-mail: contact@hontabalinvest.com
Tel.: +33 7 57 936 567

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld, in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan de FSMA ook rechtstreeks contacteren via het contactformulier voor consumenten.