search_api_autocomplete

ILA International

Waarschuwing
Boiler room: een close-up van een vrouw die de telefoon opneemt

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van ILA International, een vennootschap die beleggingsdiensten verstrekt.

Het is ILA International niet toegestaan om beleggingsdiensten aan te bieden in of vanuit België.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zou het bovendien om frauduleuze activiteiten kunnen gaan, meer bepaald om 'boiler room'-fraude. Meer informatie over deze vorm van fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 10 september 2020 heeft gepubliceerd.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door ILA International en om geld te storten op een rekeningnummer dat deze vennootschap opgeeft.

ILA International maakt gebruik van de website van de volgende contactgegevens:

Website: http://ilainternational.com/
Adres: LKF Tower, Level 22n 55 D’Aguilar St, Central, Hong Kong, China S.A.R.
E-mail: info@lainternational.com
Tel.: +852 3018 3062
Fax: +852 3015 0776

ILA International maakt al het voorwerp uit van een waarschuwing van de financiële toezichthouder van Hong Kong en van Portugal.

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld, in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan de FSMA ook rechtstreeks contacteren via het contactformulier voor consumenten.