search_api_autocomplete

Irico SA

Waarschuwing
Waarschuwing: een omgekeerde driehoek met een uitroepteken

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Irico SA, een vennootschap die haar beleggingsinstrumenten aan het publiek aanbiedt in België.

Irico SA, een vennootschap die in Belize zou gevestigd zijn, biedt notes, futures en CFD’s aan aan Belgische beleggers. Ze doet dit echter zonder een door de FSMA goedgekeurd prospectus te hebben gepubliceerd. Deze onderneming mag haar beleggingsinstrumenten daarom dus niet aanbieden in België.

Bovendien beschikt de FSMA over aanwijzingen dat de aanbieding van beleggingsinstrumenten van Irico SA oplichting is. Consumenten die in Irico SA hebben belegd, ondervinden achteraf veel moeite om belegde bedragen te recupereren.

De FSMA raadt dan ook af om in te gaan op aanbiedingen van beleggingsinstrumenten door Irico SA of personen verbonden met deze onderneming en om geld te storten op een rekeningnummer dat deze vennootschap zou opgeven.

Irico SA maakt gebruikt van de website www.iricosa.com.

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan ook rechtstreeks contact opnemen met de FSMA via het contactformulier voor consumenten.