search_api_autocomplete
Home

IWL Consulting (www.iwlconsulting.com)

Waarschuwing
Boiler room: een close-up van een vrouw die de telefoon opneemt

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van IWL Consulting, een vennootschap die beleggingsdiensten verstrekt.

Het is IWL Consulting niet toegestaan om beleggingsdiensten aan te bieden in of vanuit België.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zou het bovendien om frauduleuze activiteiten kunnen gaan, meer bepaald om 'boiler room'-fraude. Meer informatie over deze vorm van fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 28 Augustus 2023 heeft gepubliceerd.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door IWL Consulting en om geld te storten op een rekeningnummer dat deze vennootschap opgeeft.

IWL Consulting maakt gebruik van de website www.iwlconsulting.com en van de volgende contactgegevens:

Adressen:     Asia Square Tower 2, 12 Marina View, Singapore 018961
E-mails:         info@iwlconsulting.com
Tel.:                +65 3163 1538

IWL Consulting maakt al het voorwerp uit van een waarschuwing van de financiële toezichthouder van Groot-Brittannië (FCA).

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld, in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan de FSMA ook rechtstreeks contacteren via het contactformulier voor consumenten.