search_api_autocomplete
Home

Kasimayari Group (www.kasimayari.com)

Waarschuwing
Boiler room: een close-up van een vrouw die de telefoon opneemt

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Kasimayari Group, een vennootschap die beleggingsdiensten verstrekt.

Het is Kasimayari Group niet toegestaan om beleggingsdiensten aan te bieden in of vanuit België.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zou het bovendien om frauduleuze activiteiten kunnen gaan, meer bepaald om 'boiler room'-fraude. Meer informatie over deze vorm van fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 2 februari 2021 heeft gepubliceerd.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door Kasimayari Group en om geld te storten op een rekeningnummer dat deze vennootschap opgeeft.

Kasimayari Group maakt gebruik van de volgende contactgegevens:

Website:   www.kasimayari.com
Adres:      Toranomon Hills Mori Tower, 1 Chome-23-1 Toranomon, Minota City, Tokyo 105-6390, Japan
E-mail:      contact@kasimayari.com
Tel.:          +81 345 711 555

Kasimayari Group maakt al het voorwerp uit van een waarschuwing van de financiële toezichthouder van Finland.

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld, in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan de FSMA ook rechtstreeks contacteren via het contactformulier voor consumenten.