search_api_autocomplete
Home

Let op voor ondernemingen die forex-opleidingen aanbieden

Waarschuwing
Waarschuwing: een omgekeerde driehoek met een uitroepteken

De FSMA waarschuwt voor verschillende ondernemingen die opleidingen aanbieden in België om te leren traden in complexe financiële instrumenten zoals forexderivaten.

Wie inschrijft voor dergelijke opleiding, krijgt toegang tot instructievideo’s, webinars en live chatsessies met allerhande informatie over de werking van de forexmarkt. Er wordt je uitgelegd wat forexderivaten zijn, hoe je concreet kan traden, welk type orders je kan plaatsen en welke software je hiervoor kan downloaden. De boodschap is dat de forexhandel opportuniteiten biedt op voorwaarde dat je de werking ervan grondig hebt bestudeerd en volledig onder de knie hebt.

Dit houdt risico’s in. Ten eerste is de commercialisering van afgeleide instrumenten die verhandeld worden op een elektronisch handelssysteem en een hefboomeffect inhouden (waaronder bepaalde instrumenten op forex), in België verboden.

Ten tweede gebeurt de commercialisering van de opleidingen vaak via een piramidale structuur. Over het algemeen wordt gesproken van ‘MLM’ (multi-level marketing) waarbij consumenten aangespoord worden om nieuwe leden aan te brengen. In ruil daarvoor krijgen zij een beloning in de vorm van een commissie of korting op de prijs van de opleiding.

Dergelijke MLM-netwerken blijken zeer actief op de sociale media via talrijke (privé)groepen. Er wordt voornamelijk een jong publiek geviseerd. De boodschap is dan dat iedereen zich een luxueuze levensstijl kan veroorloven mits het aanbrengen van voldoende nieuwe leden en de juiste investering in de gepromote opleiding.

Aanbiedingen van instrumenten op forex via het internet zijn erg risicovol en fraudegevoelig: wie belegt in instrumenten op forex loopt het risico zijn volledige inleg te verliezen. De kans op verlies is veel groter dan de kans op winst: uit enquêtes van andere Europese toezichthouders blijkt dat maar liefst 75% tot 89% van de beleggingen in afgeleide producten, zoals forexderivaten verlieslatend zijn! Deze producten zijn alleen geschikt voor wie echt wil speculeren, bereid is het volledige belegde bedrag of zelfs meer te verliezen en met afgeleide financiële producten vertrouwd is. Er werd ook een groot aantal fraudegevallen vastgesteld met deze instrumenten. In een aantal gevallen gebeurden er zelfs geen reële transacties door de aanbieder.

***

De FSMA is op de hoogte van volgende websites die dergelijke opleidingen aan Belgische consumenten aanbieden.

  • Edu4traders (www.edu4traders.com)
  • SmartCapitale.fr (www.smartcapitale.fr)
  • Tradehouse Europe (www.tradehouseeurope.com)

***

Kreeg je zopas een belegging aangeboden en wil je nagaan of het misschien om fraude gaat? Doe dan de test in de rubriek ‘Let op voor fraude’.

Ga ook steeds na of de vennootschap over de vereiste vergunning beschikt. Een eenvoudige opzoeking via de zoekfunctie op de website van de FSMA is daarvoor al voldoende. U kan de FSMA ook rechtstreeks contacteren via het contactformulier voor consumenten.