search_api_autocomplete
Home

Opgelet voor frauduleuze aanbiedingen van vermogensbeheer

Waarschuwing
Cloned firms: een man houdt een stopbord in de hand

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt voor de activiteiten van nieuwe ondernemingen die frauduleuze diensten van vermogensbeheer aanbieden.

Bij frauduleuze aanbiedingen van vermogensbeheer wordt u opgebeld door oplichters, soms zonder dat u erom hebt gevraagd, soms nadat u uw contactgegevens op een onlineformulier hebt ingevuld. Een ‘specialist’ stelt u voor om uw vermogen te beheren en belooft u een hoger rendement dan haalbaar op de markt en, meestal, met kapitaalwaarborg. Die aanbiedingen zijn echter te mooi om waar te zijn. Wees voorzichtig, want als u die oplichters vertrouwt, ziet u uw geld nooit meer terug!

De FSMA heeft aanwijzingen van frauduleuze activiteiten van vijf nieuwe dergelijke vennootschappen:

 • ab-investment-acces.net
 • besttradingspecialists.com
 • gestioneuropecapital.com
 • Javius.com
 • lj-invest.net

Wat zijn de eerste stappen van die oplichtingspraktijken?

Soms wordt u gecontacteerd nadat u op sociale netwerken of andere websites belangstelling hebt getoond voor reclame voor hoge rentevoeten. In de daaropvolgende dagen belt een medewerker u op met het voorstel uw vermogen te beheren.

Soms wordt u ook opgebeld zonder dat u eerst zelf iets hebt ondernomen. Dat heet 'cold calling', een techniek die vaak wordt gebruikt bij beleggingsfraude. U wordt uitgenodigd om de website van de ‘onderneming’ te bezoeken en daar een persoonlijke rekening te openen. Soms wordt u een contract voorgesteld. Alle verdere contacten verlopen via e-mail, telefoon, sms of WhatsApp.

Opgelet: laat u niet misleiden door de 'professionele' ogende website waarnaar u wordt doorverwezen. Oplichters doen er immers alles aan om een zo degelijk mogelijke indruk te maken.

Wat stellen de oplichters u voor?

Uit getuigenissen van consumenten blijkt dat hen vaak contracten voor vermogensbeheer worden voorgesteld. Kort gezegd, u vertrouwt uw contactpersoon uw geld toe en hij beheert het voor u, waarbij hij u een hoog of zelfs gewaarborgd rendement belooft.

Hoe kan u zich tegen zo’n praktijken beschermen?

De FSMA raadt u aan de volgende aanbevelingen te volgen om te vermijden dat u wordt opgelicht:

 • Doe de test op de FSMA-website om te achterhalen of een aanbieding een poging tot oplichting is.
 • Blijf op uw hoede voor (beloften van) buitensporige winst. Als een rendement te mooi is om waar te zijn, is het dat ook!
 • Geloof niet zomaar alles wat een onderneming beweert. Vaak verklaren ondernemingen dat ze een vergunning hebben om financiële diensten aan te bieden terwijl dat helemaal niet zo is. Controleer altijd de informatie die u krijgt (handelsnaam, maatschappelijke zetel …). Is de onderneming buiten de Europese Unie gevestigd? Weet dan dat u moeilijkheden kan ondervinden mocht u in een conflict verwikkeld raken.
 • Ga na of de onderneming een vergunning heeft. Dat kan u opzoeken in de lijsten op de FSMA-website onder ‘Consumenten - Check uw aanbieder’Wees ook op uw hoede voor ‘cloned firms’. Dat zijn ondernemingen die zich laten doorgaan voor andere, legitieme ondernemingen waarmee ze geen enkele band hebben. U kan die fraude op het spoor komen door de e-mailadressen of de contactgegevens van de betrokken ondernemingen te vergelijken.
 • Wees op uw hoede voorcold calling’. Dat betekent dat u via telefoon of e-mail wordt gecontacteerd met een financieel aanbod zonder dat u daar vooraf om hebt verzocht. Dat is vaak de eerste stap van een frauduleuze praktijk.
 • Kijk uit als u wordt gevraagd om geld over te maken naar een land dat geen enkele band heeft met de onderneming, noch met uw thuisland.
 • Beleg nooit in een product als u niet perfect begrijpt wat het precies inhoudt.
 • Wees nog wantrouwiger als u wordt gevraagd een bijkomende som te storten en/of een belasting te betalen vooraleer de onderneming u winst kan uitbetalen. Deze opvragingen wijzen vaak op fraude.

Als u de minste twijfel hebt over de regelmatigheid van een aanbieding van financiële diensten, aarzel niet om rechtstreeks contact op te nemen met de FSMA via het contactformulier voor consumenten. Aarzel ook niet om de FSMA te verwittigen als u in aanraking komt met een verdachte onderneming waarover ze nog geen waarschuwing heeft gepubliceerd.

U bent toch slachtoffer geworden? Wat nu?

Denkt u het slachtoffer te zijn van oplichtingspraktijken? Stort dan in geen enkel geval nog extra geld. Opgelet: deze raad geldt ook, en vooral, als de fraudeur u belooft om uw geld terug te betalen na een laatste storting. Dat is immers een beproefde techniek van oplichters om hun slachtoffer nog een laatste keer geld te ontfutselen.

Dien onmiddellijk klacht in bij uw lokale politiedienst en meld de oplichting aan de FSMA via het contactformulier voor consumenten.