search_api_autocomplete
Home

Private Finance Group (www.financing-group.com en www.private-financing.com)

Waarschuwing
Frauduleuze aanbiedingen: een zakenman toont zijn lege broekzak

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de frauduleuze activiteiten van de vennootschap Private Finance Group die op onregelmatige wijze kredieten aanbiedt aan consumenten.

Private Finance Group heeft in België geen vergunning als kredietgever of inschrijving als kredietbemiddelaar. Private Finance Group mag dus geen leningen aanbieden in België.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zouden de kredieten die Private Finance Group aanbiedt zuiver frauduleus zijn. De onderneming gaat als volgt te werk: wanneer consumenten wensen in te gaan op een kredietaanbieding, wordt hen gevraagd bepaalde bedragen over te maken, om allerhande kosten verbonden aan het krediet te dekken (bijvoorbeeld dossierkosten of een verzekering). Eens deze kosten betaald zijn, ontvangt de consument toch geen lening, en is het bijna onmogelijk om de gestorte bedragen te recupereren. Meer informatie over dit type fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 18 januari 2021 heeft gepubliceerd.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste aan om niet in te gaan op kredietaanbiedingen van Private Finance Group, en om geen gelden over te maken aan deze onderneming.

Private Finance Group maakt gebruik van de websites www.financing-group.com en www.private-financing.com en de volgende contactgegevens:

Adres: avenue Albert II, 98000 Monaco
E-mail: contact@privatefinancegroup.org en infos@sgtransfer.com
Tel.: +33 7 57 93 65 67 en +33 7 56 92 38 15

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld, in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan de FSMA ook rechtstreeks contacteren via het contactformulier voor consumenten.