search_api_autocomplete
Home

www.financial-liquidity.com (cloned firm)

Waarschuwing
Frauduleuze aanbiedingen: een zakenman toont zijn lege broekzak

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor activiteiten op de website www.financial-liquidity.com, waar beleggingen worden aangeboden in strijd met de Belgische financiële wetgeving.

De personen die schuilgaan achter de website www.financial-liquidity.com hebben geen toelating om in of vanuit België beleggingsdiensten te verlenen.

Bovendien bevatten hun aanbiedingen op deze website verschillende aanwijzingen van oplichting. Het lijkt te gaan om bedrieglijke spaarregelingen of frauduleus vermogensbeheer. In haar waarschuwing van 1 maart 2019 heeft de FSMA het publiek attent gemaakt op dergelijke oneerlijke praktijken.

De website www.financial-liquidity.com staat ook op de door de Franse toezichthouder (AMF) gepubliceerde zwarte lijst van websites die niet over de vereiste vergunning beschikken.

Tot slot maakt de website ook misbruik van de naam van de Britse beleggingsonderneming Liquidity Finance LLP.

De FSMA raadt u dan ook ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten op deze website, of om geld te storten op een rekeningnummer dat deze vennootschap zou opgeven.

Meer dan ooit is voorzichtigheid geboden.

Als u de minste twijfel heeft over het regelmatige karakter van een aanbod van financiële diensten, aarzel dan niet om rechtstreeks contact op te nemen met de FSMA via het contactformulier voor consumenten. Aarzel ook niet om de FSMA te verwittigen mocht u in aanraking komen met een verdachte vennootschap waarover de FSMA nog geen waarschuwing heeft gepubliceerd.