search_api_autocomplete

Aanpassingen aan het pensioenplan

On this page

Kan ik een nieuw pensioenplan invoeren?

Als werkgever wil ik mijn personeelsleden een extraatje geven voor hun geleverde inspanningen tijdens de coronacrisis. Ik zou daarvoor gebruik willen maken van een aanvullend pensioenplan. Kan ik hiervoor een nieuw pensioenplan invoeren? Kan ik de bijdragen van mijn huidig aanvullend pensioenplan wijzigen? 

Indien u een nieuw In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
Werknemers: Meer info.
wenst in te voeren of een bestaand plan wenst te wijzigen, dienen de normale procedures te worden gevolgd. Er zijn geen specifieke regels in het kader van de Coronacrisis. Meer informatie over het invoeren of wijzigen van een pensioenplan.

Kan ik bepaalde personeelsleden individueel bevoordelen?

Indien in de onderneming reeds voor alle werknemers een collectief aanvullend pensioenstelsel bestaat, is het toegelaten om een Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
te beloven aan één welbepaalde werknemer. In dat geval spreekt men van een individuele toezegging.

Eén van de doelstellingen van de wet op de aanvullende pensioenen is om het aanvullend pensioen voor zoveel mogelijk werknemers toegankelijk te maken. Daarom wordt de toekenning van een Een werkgever kan een aanvullend pensioen beloven aan één welbepaalde werknemer. In dat geval spreekt men van een individuele pensioentoezegging.
Eén van de doelstellingen van de wet op de aanvullende pensioenen was om het aanvullend pensioen voor zoveel mogelijk werknemers toegankelijk te maken. Daarom is de toekenning van een individuele pensioentoezegging aan strikte voorwaarden onderworpen.
Werknemers: Meer info.
aan strikte voorwaarden onderworpen die u hier kan nalezen.