search_api_autocomplete

De FSMA in de wereld

De ontwikkeling van de Europese eenheidsmarkt en de internationalisering van de financiële markten hebben ertoe geleid dat de financiële regelgeving steeds vaker op Europees en internationaal vlak wordt bepaald. Internationale samenwerking en coördinatie tussen toezichthouders hebben dan ook aan belang gewonnen.

De FSMA is lid van de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten (ESMA) en van de Europese Autoriteit voor Verzekeringen en Bedrijfspensioenen (EIOPA). Elk binnen hun eigen sector dragen die instellingen bij tot gemeenschappelijke toezichtsnormen en samenhangende toezichtspraktijken. De FSMA is actief lid van tal van werkgroepen die binnen ESMA en EIOPA beleidsbepalende initiatieven voorbereiden. Deze actie maakt het mogelijk het Belgische toezicht tijdig voor te bereiden op nieuwe ontwikkelingen.

De FSMA neemt deel aan de werkzaamheden van het Europees Comité voor Systeemrisico’s (ESRB), voorgezeten door de voorzitter van de Europese Centrale Bank. Het ESRB is belast met de analyse van alle risico’s die de financiële stabiliteit in de Europese Unie in het gedrang kunnen brengen.

Daarnaast is de FSMA vertegenwoordigd in internationale organen voor de wereldwijde coördinatie van het toezicht, zoals de Internationale Organisatie van Effectentoezichthouders (IOSCO) en de Internationale Organisatie van Pensioentoezichthouders (IOPS). De voorzitter van de FSMA werd in 2022 verkozen tot voorzitter van de Board van IOSCO, waar hij ook voorzitter is van het Europees Regionaal Comité.

De FSMA heeft ook zitting in een aantal colleges van toezichthouders waarin het toezicht op de ondernemingen en de marktinfrastructuren wordt gecoördineerd.