search_api_autocomplete

Ecodynamische Onderneming

De FSMA heeft het label ‘Ecodynamische Onderneming 3 sterren’ gekregen.

Dat label is een officiële erkenning van Leefmilieu Brussel (de overheidsdienst voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) voor Brusselse organisaties die grote inspanningen leveren om de impact van hun bedrijfsactiviteiten op het leefmilieu te verkleinen. Voor de toekenning van dat label wordt gebruik gemaakt van een trap met drie treden, goed voor één, twee of drie sterren. Het label valoriseert het milieubeheer van Brusselse organisaties en beloont hun milieuprestaties, rekening houdend met de context van de organisaties en die van het Brussels Gewest. Het beoordeelt hun milieu-initiatieven, vooral op het vlak van afvalbeheer en –preventie, rationeel energiegebruik, mobiliteitsbeheer bij werknemers, …

Het label ‘Ecodynamische Onderneming’ zet de FSMA ook op de kaart als één van de actoren die Brussel helpen een verschil te maken op milieuvlak.