search_api_autocomplete
Home

Energiecrisis: Informatie over het aanvullend pensioen

On this page

Laatst bijgewerkt op 12-2022

 

Op de website van de FSMA kan u algemene informatie over aanvullende pensioenen vinden in de vorm van een vragen- en antwoordenrubriek (FAQ). In deze rubriek zijn een aantal vragen gebundeld die specifiek betrekking hebben op de gevolgen van de energiecrisis op het Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
en de hieraan gekoppelde Een overlijdensdekking zorgt ervoor dat wanneer een werknemer sterft, zijn partner, kinderen of mogelijk nog andere begunstigden een kapitaal of een rente uitbetaald krijgen.
Werknemers: Meer info.
. In de antwoorden zijn linken naar de algemene FAQ gevoegd, waar uitgebreidere informatie beschikbaar is.

A. Informatie voor werknemers die zijn aangesloten bij het aanvullend pensioenplan van hun werkgever of bedrijfssector

B. Informatie over het vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW)

C. Informatie voor werkgevers