Consumenten

Wat is een aanvullend pensioen?

Het aanvullend pensioen is het pensioen dat een werkgever of een bedrijfssector opbouwt voor zijn werknemers. De aanvullende pensioenen worden de ‘tweede pensioenpijler’ genoemd.

Hoe werkt het?

Het aanvullend pensioen wordt gefinancierd met bijdragen van werkgevers en werknemers. De werknemer ontvangt bij pensionering het aanvullend pensioen in de vorm van een eenmalig kapitaal of een periodieke rente (maandelijks, jaarlijks, …). 

Welke regels gelden er?

Het beheer van een aanvullend pensioenplan is verplicht in handen van een pensioeninstelling. Dit kan een verzekeringsonderneming zijn of een pensioenfonds. Deze verplichting heeft tot doel de werknemers te beschermen tegen de mogelijke gevolgen van een faillissement van hun werkgever.

Wat doet de FSMA?

De FSMA is bevoegd voor het toezicht op de aanvullende pensioenen. De FSMA controleert of de pensioeninstellingen de sociale wetgeving naleven. De FSMA ziet ook toe op de financiële gezondheid en passende organisatie van de pensioenfondsen.

Waar vindt u meer informatie?

U vindt op deze website een uitgebreide toelichting met vaak gestelde vragen over aanvullende pensioenen.

Meer algemene informatie over aanvullende pensioenen vindt u ook op Wikifin.be.