search_api_autocomplete

Aanvullend pensioen

Raadpleeg onze vragen- en antwoordenrubriek over de gevolgen van de Coronacrisis en energiecrisis op het aanvullend pensioen

Wat is een aanvullend pensioen?

Het aanvullend pensioen is het pensioen dat u bovenop het wettelijk pensioen kan opbouwen in het kader van uw loopbaan als werknemer of zelfstandige. De aanvullende pensioenen worden de ‘tweede pensioenpijler’ genoemd.

Hoe werkt het?

De wijze waarop het aanvullend pensioen is georganiseerd, hangt af van het professioneel statuut:

  • werknemers kunnen vaak genieten van een aanvullend pensioen via hun werkgever of bedrijfssector;
  • werknemers die geen of slechts een heel klein aanvullend pensioen opbouwen bij hun werkgever, kunnen op eigen initiatief een ‘vrij aanvullend pensioen voor werknemers’ (VAPW) onderschrijven;
  • zelfstandigen kunnen op individuele basis een aanvullend pensioen opbouwen via het 'Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ)';
  • zelfstandige bedrijfsleiders kunnen daarnaast ook een aanvullend pensioen opbouwen via de onderneming waar ze als zelfstandige werkzaam zijn;
  • zelfstandigen die hun professionele activiteit niet in een vennootschap uitoefenen, hebben ook de mogelijkheid om bijkomend te sparen via het ‘aanvullend pensioen voor de zelfstandigen actief als natuurlijk persoon’ (APZNP). Vaak wordt ook de term ‘Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen’ (POZ) gebruikt. 

Welke regels gelden er?

Het beheer van een aanvullend pensioenplan is verplicht in handen van een pensioeninstelling. Dit kan een verzekeringsonderneming zijn of een pensioenfonds (ook instelling voor bedrijfspensioenvoorziening of IBP genoemd). 

Wat doet de FSMA?

De FSMA is bevoegd voor het toezicht op de aanvullende pensioenen. De FSMA controleert of de pensioeninstellingen de sociale wetgeving naleven. De FSMA ziet ook toe op de financiële gezondheid en passende organisatie van de pensioenfondsen.

Waar vindt u meer informatie?

U vindt op deze website informatie over aanvullende pensioenen in de vorm van vragen en antwoorden. De vragen worden gebundeld per doelgroep.
Informatie voor werknemers en een eerste deel van de informatie voor werkgevers is reeds beschikbaar. In een later stadium zal eveneens informatie voor zelfstandigen worden uitgewerkt.