search_api_autocomplete

Aanvullend pensioen

Wat is een aanvullend pensioen?

Het aanvullend pensioen is het pensioen dat u bovenop het wettelijk pensioen kan opbouwen in het kader van uw loopbaan als werknemer of zelfstandige. De aanvullende pensioenen worden de ‘tweede pensioenpijler’ genoemd.

Hoe werkt het?

Werknemers kunnen worden aangesloten bij het pensioenplan van hun bedrijfssector of hun werkgever. Werknemers die geen of een laag aanvullend pensioen opbouwen bij hun bedrijfssector of hun werkgever, kunnen zelf voor een aanvullend pensioen sparen. Ook zelfstandigen kunnen op eigen initiatief aan pensioenopbouw doen.

Welke regels gelden er?

Om een aanvullend pensioen op te bouwen, worden bijdragen gestort aan een pensioeninstelling. Dit is een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds. Die belegt het geld en berekent de pensioenrechten van de aangeslotenen. Bij pensionering betaalt de pensioeninstelling het aanvullend pensioen uit: in één keer, als kapitaal, ofwel gespreid in de tijd, in renten.

Wat doet de FSMA?

De FSMA is bevoegd voor het toezicht op de aanvullende pensioenen. De FSMA controleert de naleving van de sociale wetgeving en ziet toe op de financiële gezondheid en passende organisatie van de pensioenfondsen (IBP's).

Bouwt u een bijkomend pensioen op of wenst u hiermee te starten? Dan kan u hier nagaan wat de impact is van de kosten die financiële instellingen aanrekenen.

 

Raadpleeg onze vragen- en antwoordenrubriek over de gevolgen van de Coronacrisis en energiecrisis op het aanvullend pensioen