Consumenten

Q&A voor de aanvullende pensioenconsument

In deze rubriek vindt u informatie over het aanvullend pensioen. Dit is het extra pensioen dat u mogelijk bovenop het wettelijk pensioen opbouwt in het kader van uw loopbaan als werknemer of zelfstandige. De aanvullende pensioenen worden ook wel de tweede pensioenpijler genoemd.

De manier waarop het aanvullend pensioen is georganiseerd, hangt af van uw professioneel statuut. Er zijn afzonderlijke regels voor:

  • Werknemers: zij kunnen vaak genieten van een aanvullend pensioen via hun werkgever of beroepssector;
  • Zelfstandigen: zij kunnen op individuele basis een aanvullend pensioen opbouwen via het 'Vrij aanvullend pensioen';
  • Zelfstandige bedrijfsleiders: zij kunnen een aanvullend pensioen opbouwen via de vennootschap waar ze een leidinggevende functie waarnemen.

Via deze website wensen wij u meer informatie te verschaffen over aanvullende pensioenen in de vorm van vragen en antwoorden (Q&A). De vragen worden gebundeld per doelgroep.
Op dit ogenblik kan u reeds informatie over aanvullende pensioenen voor de doelgroep 'werknemers' raadplegen door hieronder op de linker knop te klikken.
In een later stadium zal eveneens informatie voor werkgevers, zelfstandigen en zelfstandige bedrijfsleiders worden uitgewerkt. Om deze reden werken deze laatste knoppen nu nog niet.

Informatie voor
werkgevers
Informatie voor
zelfstandigen
Informatie voor
zelfstandige
bedrijfsleiders

Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen. Het wettelijk pensioen – ook wel de eerste pensioenpijler genoemd – is het pensioen dat de overheid u uitbetaalt als u met pensioen gaat. De hoogte van het wettelijk pensioen hangt af van uw statuut: het is verschillend naargelang u als werknemer, zelfstandige of ambtenaar heeft gewerkt.

De FSMA is niet bevoegd voor het wettelijk pensioen. Indien u vragen heeft over uw wettelijk pensioen, kan u terecht op het gratis telefoonnummer 1765 of op de volgende websites:

Naast het wettelijk pensioen en het aanvullend pensioen is het ook mogelijk om zelf te sparen voor uw pensioen via pensioensparen of een individuele levensverzekering. Dit wordt de derde pensioenpijler genoemd. Deze vorm van sparen wordt fiscaal gestimuleerd. Voor meer informatie kan u terecht op de Wikifin-website

Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.

De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.

Meer info