Consumenten

Wat is het wettelijk pensioen?

Het wettelijk pensioen is de uitkering die de overheid betaalt vanaf de leeftijd van 65 jaar. Deze leeftijdsgrens wordt in 2025 opgetrokken tot 66 jaar en in 2030 tot 67 jaar. De wettelijke pensioenen worden de “eerste pensioenpijler” genoemd.

Hoe werkt het?

De bijdragen van de actieve werknemers, zelfstandigen en ambtenaren worden gebruikt voor de financiering van het wettelijk pensioen. Dit betekent dat mensen die nu werken de pensioenen van de huidige gepensioneerden bekostigen. Hoeveel pensioen iedereen krijgt, wordt berekend op basis van de beroepsloopbaan en het statuut waarin hij gewerkt heeft.

Welke regels gelden er?

Er zijn heel wat regels die bepalen hoeveel pensioen iemand krijgt en wanneer hij recht heeft op een pensioenuitkering. Voor bepaalde zware beroepen bestaat de mogelijkheid om vervroegd met pensioen te gaan. Vervroegd pensioen is ook mogelijk voor andere beroepen, maar de voorwaarden hiervoor worden alsmaar strenger.

Wat doet de FSMA?

De FSMA is niet bevoegd voor het wettelijk pensioen. Ze houdt wel toezicht op de enkele pensioenfondsen die pensioenverplichtingen van de eerste pijler beheren.

Waar vindt u meer informatie?

Meer informatie over het wettelijk pensioen vindt u op Wikifin.be.

Vragen over uw wettelijk pensioen kan u stellen via de pensioenlijn van de drie pensioeninstellingen op het nummer 1765.

U kan een mail sturen naar de pensioeninstellingen.