search_api_autocomplete

Wettelijk pensioen

Wat is het wettelijk pensioen?

Het wettelijk pensioen is de uitkering die de overheid betaalt vanaf de leeftijd van 65 jaar. Deze leeftijdsgrens wordt in 2025 opgetrokken tot 66 jaar en in 2030 tot 67 jaar. De wettelijke pensioenen worden de 'eerste pensioenpijler' genoemd.

Hoe werkt het?

De bijdragen van de actieve werknemers, zelfstandigen en ambtenaren worden gebruikt voor de financiering van het wettelijk pensioen. Dit betekent dat mensen die nu werken de pensioenen van de huidige gepensioneerden bekostigen. Hoeveel pensioen iedereen krijgt, wordt berekend op basis van de beroepsloopbaan en het statuut (werknemer, zelfstandige of ambtenaar) waarin men gewerkt heeft.

Welke regels gelden er?

Er zijn heel wat regels die bepalen hoeveel pensioen iemand krijgt en wanneer hij recht heeft op een pensioenuitkering. Voor bepaalde zware beroepen bestaat de mogelijkheid om vervroegd met pensioen te gaan. Vervroegd pensioen is ook mogelijk voor andere beroepen, maar de voorwaarden hiervoor worden alsmaar strenger.

Wat doet de FSMA?

De FSMA is niet bevoegd voor het wettelijk pensioen. Ze houdt wel toezicht op de enkele pensioenfondsen die pensioenverplichtingen van de eerste pijler beheren.

Waar vindt u meer informatie?

Meer informatie over het wettelijk pensioen vindt u op Wikifin.be.

Indien u vragen heeft over uw wettelijk pensioen, kan u terecht op het gratis telefoonnummer 1765 of op de volgende websites:

Voor gepersonaliseerde informatie kan u terecht op de website www.MyPension.be: u vindt er een overzicht van de loopbaanjaren die in aanmerking worden genomen voor de berekening van uw wettelijk pensioen, alsook de datum waarop u met pensioen kan gaan en het bedrag dat u maandelijks zal ontvangen.