search_api_autocomplete

Individueel pensioen

Wat is een individueel pensioen?

Het individueel pensioen is het pensioen dat iedereen op een fiscaal voordelige wijze voor zichzelf opbouwt. Deze vorm van sparen wordt de ‘derde pensioenpijler’ genoemd.

Hoe werkt het?

Het individueel pensioen wordt opgebouwd via pensioensparen of langetermijnsparen. Pensioensparen gebeurt via een pensioenspaarverzekering bij een verzekeringsmaatschappij of een pensioenspaarfonds bij een bank. Het langetermijnsparen verloopt via een individuele levensverzekering.

Welke regels gelden er?

De overheid bepaalt ieder jaar hoeveel de fiscale voordelen bedragen. Alleen wie minstens 10 jaar lang spaart, komt in aanmerking voor de fiscale voordelen.

Wat doet de FSMA?

De FSMA houdt toezicht op de werking van pensioenspaarfondsen en ziet ook toe op de eerbiediging van de verzekeringswetgeving voor wat betreft individuele levensverzekeringen.

Waar vindt u meer informatie?

Meer informatie over het individueel pensioen vindt u op Wikifin.be en op de website van de FOD Financiën.