search_api_autocomplete

Informatie voor werkgevers

On this page

Coronacrisis

Raadpleeg onze vragen- en antwoordenrubriek over de gevolgen van de Coronacrisis op het aanvullend pensioen

Laatst bijgewerkt op 12-2023

 

Deze rubriek heeft tot doel om een onderneming die met het idee speelt om een aanvullend In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
Werknemers: Meer info.
in te voeren voor zijn werknemers of reeds een Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
aan zijn werknemers aanbiedt, te informeren. Aan de hand van vragen en antwoorden wordt getracht om de ingewikkelde materie van de aanvullende pensioenen te verduidelijken en op een zo concreet mogelijke manier te antwoorden op vragen die werkgevers zich in de praktijk stellen.

De belangrijkste doelgroep daarbij vormen de KMO’s. We zien in de praktijk dat KMO’s er veelal voor opteren om het beheer van hun aanvullend In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
Werknemers: Meer info.
toe te vertrouwen aan een verzekeringsonderneming, door het sluiten van een Wanneer een aanvullend pensioenplan wordt beheerd door een verzekeringsonderneming, dan sluit de inrichter daartoe een verzekeringsovereenkomst af met de verzekeringsonderneming. Wanneer het aanvullend pensioenplan geldt voor meerdere werknemers gaat het om een groepsverzekering.
. In dat opzicht kunnen deze KMO’s als “consumenten” worden beschouwd die een verzekeringscontract afsluiten. Niet zelden hebben zij nood aan onafhankelijke en objectieve informatie over de keuzes die ze bij het invoeren van een aanvullend In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
Werknemers: Meer info.
moeten maken.

Deze Q&A is op de eerste plaats bedoeld als informatieverstrekking aan het grote publiek en mag dus niet gezien worden als een volledig technisch-juridisch onderbouwde toelichting van de wetgeving op de aanvullende pensioenen. Om de leesbaarheid en toegankelijkheid van toch wel ingewikkelde onderwerpen te bevorderen, werd verkozen om geen rekening te houden met alle in de wetgeving voorziene nuances en uitzonderingen. Dit kan tot gevolg hebben dat bepaalde antwoorden niet helemaal volledig zijn of niet aangepast zijn aan uw bijzondere situatie.

Niet vertrouwd met aanvullende pensioenen?

Bent u weinig vertrouwd met aanvullende pensioenen, dan raden wij u aan om eerst het deel 'een aanvullend pensioenplan voor werknemers: hoe werkt dit?' te lezen. In dit deel vindt u uitleg over een aantal basisbegrippen. In de andere delen worden de vragen gebundeld aan de hand van welbepaalde thema’s.

Deze Q&A is nog in volle ontwikkeling waardoor nog niet alle thema’s zijn uitgewerkt.

A. Een aanvullend pensioenplan voor werknemers: hoe werkt dit

B. Sectorale pensioenplannen

C. Hoe een pensioenplan invoeren, wijzigen of stopzetten?

D. Keuzes bij het uitwerken van een pensioenplan

E. Beheer door de pensioeninstelling