Consumenten

Raadpleeg onze vragen- en antwoordenrubriek over de gevolgen van de Coronacrisis op het aanvullend pensioen

Deze rubriek heeft tot doel om een onderneming die met het idee speelt om een aanvullend pensioenplan in te voeren voor zijn werknemers of reeds een aanvullend pensioen aan zijn werknemers aanbiedt, te informeren. Aan de hand van vragen en antwoorden wordt getracht om de ingewikkelde materie van de aanvullende pensioenen te verduidelijken en op een zo concreet mogelijke manier te antwoorden op vragen die werkgevers zich in de praktijk stellen.

De belangrijkste doelgroep daarbij vormen de KMO’s. We zien in de praktijk dat KMO’s er veelal voor opteren om het beheer van hun aanvullend pensioenplan toe te vertrouwen aan een verzekeringsonderneming, door het sluiten van een groepsverzekering. In dat opzicht kunnen deze KMO’s als “consumenten” worden beschouwd die een verzekeringscontract afsluiten. Niet zelden hebben zij nood aan onafhankelijke en objectieve informatie over de keuzes die ze bij het invoeren van een aanvullend pensioenplan moeten maken.

Deze Q&A is op de eerste plaats bedoeld als informatieverstrekking aan het grote publiek en mag dus niet gezien worden als een volledig technisch-juridisch onderbouwde toelichting van de wetgeving op de aanvullende pensioenen. Om de leesbaarheid en toegankelijkheid van toch wel ingewikkelde onderwerpen te bevorderen, werd verkozen om geen rekening te houden met alle in de wetgeving voorziene nuances en uitzonderingen. Dit kan tot gevolg hebben dat bepaalde antwoorden niet helemaal volledig zijn of niet aangepast zijn aan uw bijzondere situatie.

Bent u weinig vertrouwd met aanvullende pensioenen, dan raden wij u aan om eerst het deel 'een aanvullend pensioenplan voor werknemers: hoe werkt dit?' te lezen. In dit deel vindt u uitleg over een aantal basisbegrippen. In de andere delen worden de vragen gebundeld aan de hand van welbepaalde thema’s.

Deze Q&A is nog in volle ontwikkeling waardoor nog niet alle thema’s zijn uitgewerkt.