search_api_autocomplete
Home

In welke sectoren bestaan er sectorplannen? Wat is het tweejaarlijks verslag?

Om de evolutie van de sectorale pensioenstelsels te kunnen volgen, heeft de wetgever de FSMA de opdracht gegeven om tweejaarlijks een verslag op te stellen.

Dit verslag bevat onder meer een overzicht van de sectoren die een aanvullend In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
Werknemers: Meer info.
hebben ingericht. De tweejaarlijkse verslagen kan u hier raadplegen.

51 paritaire comités of subcomités hebben één of meerdere sectorale pensioenstelsels:

 • PC 102.01 Hardsteengroeven Henegouwen
 • PC 102.06 Grint- en zandgroeven Vlaanderen
 • PC 102.07 kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik
 • PC 102.09 Kalksteengroeven
 • PC 106.02 Betonindustrie
 • PC 111 Metaal-, Machine- en Elektrische bouw
 • PC 112 Garagebedrijf
 • PC 113.04 Pannenbakkerijen
 • PC 114 Steenbakkerij
 • PC 116 Arbeiders Scheikundige Nijverheid
 • PC 118 Voedingsnijverheid
 • PC 120.02 Vlasbereiding
 • PC 121 Schoonmaak- en Ontsmettingsondernemingen
 • PC 124 Bouwbedrijf
 • PC 126 Stoffering en Houtbewerking
 • PC 127 Handel in Brandstoffen
 • PC 130 Drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf
 • PC 132 Ondernemingen van Technische Land- en Tuinbouwwerken
 • PC 139 Binnenscheepvaart
 • PC 140.01 Autobussen en Autocars
 • PC 140.02 Taxi’s[1]
 • PC 140.03 Transport en Logistiek
 • PC 140.05 Verhuisondernemingen
 • PC 142.01 Terugwinning Metalen
 • PC 143 Zeevisserij
 • PC 144 Landbouw
 • PC 145 Tuinbouwbedrijf
 • PC 149.01 Elektriciens

 

 • PC 149.02 Koetswerk
 • PC 149.03 Edele metalen
 • PC 149.04 Metaalhandel
 • PC 207 Bedienden Scheikundige Nijverheid
 • PC 209 Bedienden der Metaalfabrikatennijverheid
 • PC 216 Notarisbedienden
 • PC 220 Bedienden voedingsnijverheid
 • PC 226 Internationale handel, Vervoer en Logistiek
 • PC 301.01 Haven van Antwerpen
 • PC 302 Hotelbedrijf
 • PC 304 Vermakelijkheidsbedrijf
 • PC 317 Bewakings- en/of toezichtsdiensten
 • PC 318.02 Gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap
 • PC 319.01 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen Vlaamse Gemeenschap
 • PC 323 Vastgoedsector
 • PC 324 Diamant
 • PC 326 Gas- en elektriciteitsbedrijf
 • PC 327.01 Beschutte Werkplaatsen van de Vlaamse Gemeenschap
 • PC 328.01 Stads- en streekvervoer van het Vlaams Gewest
 • PC 328.03 Stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • PC 329.01 Socioculturele Sector van de Vlaamse Gemeenschap
 • PC 330 Gezondheidsinrichtingen- en diensten
 • PC 331 Vlaamse Welzijns- en Gezondheidssector

 


[1] Nog niet volledig afgerond op dit ogenblik.