search_api_autocomplete

Prospectus

In deze sectie vindt u een overzicht van de prospectussen die de FSMA goedkeurde of ontving van een buitenlandse toezichthouder. Een prospectus is een document met gedetailleerde informatie om de markt te informeren over een uitgifte van effecten of van een openbare overnamebieding. Deze sectie omvat ook een overzicht van aankondigingen van openbare overnamebiedingen en kennisgevingen van effectenverrichtingen.

Openbare overnamebiedingen

Uitgiften