search_api_autocomplete

Regels bij de verkoop van beleggingsproducten en verzekeringsproducten

De financiële instellingen die beleggingsdiensten verstrekken moeten de regels naleven die voortvloeien uit de MiFID I- en MiFID II-richtlijnen. De afkorting ‘MiFID’ staat voor ‘Markets in Financial Instruments Directive’. Een van de belangrijkste doelstellingen van deze richtlijnen is de harmonisatie van de beleggersbescherming in Europa. Om de consumenten duidelijk te informeren over hun rechten, verstrekt de FSMA in een educatieve brochure getiteld “MiFID II-richtlijn: een betere bescherming voor de beleggers” informatie over de verschillende beleggersbeschermingsmechanismen die deze richtlijnen hebben ingevoerd. Deze brochure vat de verschillende verplichtingen samen die de ondernemingen zowel voor, als tijdens en na de belegging door de cliënt moeten nakomen.

De Europese IDD-richtlijn (Insurance Distribution Directive) bevat een reeks regels om de klanten een betere bescherming te bieden bij de distributie van verzekeringsproducten. De brochure getiteld “IDD-richtlijn: regels in het belang van de klanten. Focus op verzekeringsproducten zonder beleggingscomponent” vat de regels samen die gelden voor verzekeringsproducten in de klassieke zin van het woord. Aangezien de IDD-richtlijn ook bijkomende vereisten bevat die enkel gelden voor verzekeringen met een beleggingscomponent (Insurance Based Investment Products of IBIP’s) komen die producten aan bod in een afzonderlijke brochure, getiteld “IDD-richtlijn: regels in het belang van de klanten. Focus op verzekeringen met een beleggingscomponent”.