search_api_autocomplete

Informatie voor werknemers

On this page

Coronacrisis

Raadpleeg onze vragen- en antwoordenrubriek over de gevolgen van de Coronacrisis op het aanvullend pensioen

Laatst bijgewerkt op 12-2023

Inleiding

Deze rubriek heeft tot doel om zo concreet mogelijk te antwoorden op de meest gestelde vragen over aanvullende pensioenen voor werknemers en hun begunstigden. Ze is op de eerste plaats bedoeld als informatieverstrekking aan het grote publiek en mag dus niet gezien worden als een volledig technisch-juridisch onderbouwde toelichting van de wetgeving op de aanvullende pensioenen. Om de leesbaarheid en toegankelijkheid van toch wel ingewikkelde onderwerpen te bevorderen, hebben we immers verkozen om geen rekening te houden met alle in de wetgeving voorziene nuances en uitzonderingen. Dit kan tot gevolg hebben dat bepaalde antwoorden niet helemaal volledig zijn of niet aangepast zijn aan uw bijzondere situatie.

Bent u weinig vertrouwd met aanvullende pensioenen, dan raden wij u aan om eerst het deel 'Aanvullende pensioenen in een notendop' te lezen. In dit deel vindt u uitleg over een aantal basisbegrippen en de berekening van aanvullende pensioenen. In de andere delen worden de vragen gebundeld aan de hand van welbepaalde levensmomenten.

U kan het bovenstaande kruimelpad gebruiken om terug te keren naar het overzicht van de vragen of om tussen de vragen te navigeren.

Vragen?

Heeft u een vraag die niet behandeld wordt in deze rubriek of heeft u nog bijkomende vragen, lees hier  hoe u contact met ons kan opnemen.

A. Aanvullende pensioenen in een notendop

B. Indiensttreding

C. Tijdens de loopbaan

D. Herstructurering of faillissement van de onderneming

F. schulden

G. vastgoedfinanciering

H. Ontslag of SWT (brugpensioen)

I. Uitkering van het aanvullend pensioen

J. Overlijden