search_api_autocomplete
Home

Hoe word ik op de hoogte gehouden van de evolutie van mijn aanvullend pensioen? Wat is www.MyPension.be?

Tot 2015 kregen alle Personen die zijn aangesloten bij een aanvullend pensioenplan worden aangeslotenen genoemd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

actieve aangeslotenen: dit zijn personen die nog in dienst zijn:

van de werkgever die voor hen een aanvullend pensioen opbouwt;
of binnen de bedrijfssector waarvoor het pensioenplan geldt;


slapers: dit zijn personen die niet meer in dienst zijn binnen de onderneming of bedrijfssector, maar hun reserves in het pensioenplan achterlaten;
rentegenieters: dit zijn personen die met pensioen zijn en waarvan het aanvullend pensioen in de vorm van een rente wordt uitbetaald.

Werknemers: Meer info.
, zowel de actieven als de diegenen die ondertussen uit dienst zijn getreden, van de Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
Werknemers: Meer info.
of van de Het initiatief voor de opbouw van een aanvullend pensioen ligt bij de inrichter. De inrichter is degene die het aanvullend pensioen belooft aan de werknemers.

In de meeste gevallen gaat het initiatief uit van de werkgever. Heel wat werkgevers hebben een pensioenplan ingevoerd voor de werknemers van hun onderneming. In dat geval spreekt men van een ondernemingspensioen of ondernemingsplan.
Het initiatief kan ook uitgaan van een bedrijfssector. In dat geval zal het pensioenplan gelden voor de werknemers van een hele sector. Men spreekt in dat geval van een sectorpensioen of sectorplan.

Wanneer de sociale partners een sectorplan invoeren, moeten zij een instelling aanduiden die de rol van inrichter op zich neemt. Dit moet een instelling zijn die gezamenlijk wordt bestuurd door vertegenwoordigers van de werknemers en van de werkgevers. Meestal is dit een fonds voor bestaanszekerheid.
Werknemers: Meer info.
(werkgever of sectorale Het initiatief voor de opbouw van een aanvullend pensioen ligt bij de inrichter. De inrichter is degene die het aanvullend pensioen belooft aan de werknemers.

In de meeste gevallen gaat het initiatief uit van de werkgever. Heel wat werkgevers hebben een pensioenplan ingevoerd voor de werknemers van hun onderneming. In dat geval spreekt men van een ondernemingspensioen of ondernemingsplan.
Het initiatief kan ook uitgaan van een bedrijfssector. In dat geval zal het pensioenplan gelden voor de werknemers van een hele sector. Men spreekt in dat geval van een sectorpensioen of sectorplan.

Wanneer de sociale partners een sectorplan invoeren, moeten zij een instelling aanduiden die de rol van inrichter op zich neemt. Dit moet een instelling zijn die gezamenlijk wordt bestuurd door vertegenwoordigers van de werknemers en van de werkgevers. Meestal is dit een fonds voor bestaanszekerheid.
Werknemers: Meer info.
) één maal per jaar een Zo lang een aangeslotene in dienst is, krijgt hij één maal per jaar van de pensioeninstelling of de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) een pensioenfiche met een overzicht van de stand van het door hem opgebouwde aanvullend pensioen.
Werknemers: Meer info.
met daarop een overzicht van de stand van de opgebouwde aanvullende pensioenrechten. Meer informatie.

Sinds 2016 ontvangen Personen die zijn aangesloten bij een aanvullend pensioenplan worden aangeslotenen genoemd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

actieve aangeslotenen: dit zijn personen die nog in dienst zijn:

van de werkgever die voor hen een aanvullend pensioen opbouwt;
of binnen de bedrijfssector waarvoor het pensioenplan geldt;


slapers: dit zijn personen die niet meer in dienst zijn binnen de onderneming of bedrijfssector, maar hun reserves in het pensioenplan achterlaten;
rentegenieters: dit zijn personen die met pensioen zijn en waarvan het aanvullend pensioen in de vorm van een rente wordt uitbetaald.

Werknemers: Meer info.
die uit dienst zijn getreden deze fiche niet meer.

Maar geen nood, alle Personen die zijn aangesloten bij een aanvullend pensioenplan worden aangeslotenen genoemd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

actieve aangeslotenen: dit zijn personen die nog in dienst zijn:

van de werkgever die voor hen een aanvullend pensioen opbouwt;
of binnen de bedrijfssector waarvoor het pensioenplan geldt;


slapers: dit zijn personen die niet meer in dienst zijn binnen de onderneming of bedrijfssector, maar hun reserves in het pensioenplan achterlaten;
rentegenieters: dit zijn personen die met pensioen zijn en waarvan het aanvullend pensioen in de vorm van een rente wordt uitbetaald.

Werknemers: Meer info.
(zowel de actieven als de diegenen die uit dienst zijn getreden) kunnen sinds oktober 2016 de stand van hun aanvullende pensioenrechten raadplegen via de website www.MyPension.be. Deze website bevat volgende informatie:

 • In het deel 'mijn wettelijk pensioen' vindt u een overzicht van de loopbaanjaren die in aanmerking worden genomen bij de berekening van uw wettelijk pensioen. U kan er nagaan op welke datum u ten vroegste op pensioen kan gaan. Tevens kan u vergelijken op welke bedragen u recht heeft bij pensionering op de wettelijke pensioendatum en op de vroegste pensioendatum.
 • In het deel 'mijn Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
  De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
  Werknemers: Meer info.
  ' vindt u een overzicht van alle aanvullende pensioenplannen waarbij u bent aangeslotenals zelfstandige en/of als werknemer. Het betreft zowel de pensioenplannen waarbij u als actieve zelfstandige of actieve werknemer bent aangesloten, als de pensioenplannen waarbij u nog bent aangesloten op basis van een voorgaande tewerkstelling. 

Gegevens over het fiscaal gestimuleerd pensioensparen (derde pijler) zijn niet opgenomen in MyPension.be.

Om toegang te krijgen tot uw gegevens, moet u zich aanmelden met uw elektronische identiteitskaart (eID) of met een beveiligingscode. Dit doet u door op de link 'mijn Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
' te klikken.

 

Pensioenen: een screenshot van de website van MyPension.be

Ieder jaar worden de gegevens over uw aanvullende pensioenrechten die beschikbaar zijn op www.MyPension.be, samengebracht in een overzicht in PDF-formaat. Dit overzicht kan u downloaden en uitprinten. Indien u op www.MyPension.be uw persoonlijk e-mailadres achterlaat, wordt u elk jaar per e-mail verwittigd zodra een geactualiseerd overzicht beschikbaar is.

Het overzicht van uw aanvullende pensioenrechten wordt ook jaarlijks naar uw eBox gestuurd. De eBox is een persoonlijke, beveiligde elektronische brievenbus van de sociale zekerheid, waarin de overheid voor u bestemde vertrouwelijke documenten kan plaatsen. Indien u gebruik wenst te maken van de eBox, moet u deze eerst activeren via de website www.mysocialsecurity.be. Hiervoor heeft u uw elektronische identiteitskaart (eID) nodig. U kan er uw persoonlijk e-mailadres achterlaten, zodat u hierop verwittigd wordt telkens er een nieuw document in uw eBox verschijnt.

Meer info

Welke informatie u op www.MyPension.be kan terugvinden, leest u hier.

Belastingen!

Hou er rekening mee dat de bedragen op www.MyPension.be bruto-bedragen zijn. Er moeten nog belastingen op betaald worden. Meer informatie.

www.MyPension.be

De informatie op www.MyPension.be  wordt aangeleverd door de pensioeninstellingen.De pensioeninstellingen hebben elk jaar tot 31 augustus de tijd om de stand van uw aanvullende pensioenrechten op 1 januari van dat jaar door te geven. Dit wil zeggen dat indien u www.MyPension.be raadpleegt vóór 31 augustus, het mogelijk is dat de informatie niet volledig up to date is.

Voorbeeld

Jan heeft tijdens zijn carrière op 3 plaatsen gewerkt, waar hij telkens aangesloten was bij een pensioenplan. De 3 pensioeninstellingen die de pensioenrechten van Jan beheren, moeten de stand van Jans rechten op 1 januari 2019 aan www.MyPension.be meedelen vóór 31 augustus:

 • Pensioeninstelling 1 laadt de gegevens op in maart 2019.
 • Pensioeninstelling 2 laadt de gegevens op in april 2019.
 • Pensioeninstelling 3 laadt de gegevens op in augustus 2019.

Als Jan zich in juli 2019 aanmeldt op www.MyPension.be, zullen zijn gegevens niet volledig zijn: hij zal dan enkel de gegevens kunnen zien die door Pensioeninstelling 1 en Pensioeninstelling 2 zijn opgeladen. Om zeker te zijn dat hij een volledig beeld heeft van de stand van zijn aanvullende pensioenrechten op 1 januari 2019, moet hij wachten tot september 2019.