search_api_autocomplete
Home

Kan mijn werkgever weigeren om personen die deeltijds werken aan te sluiten bij zijn pensioenplan?

Het is uitdrukkelijk verboden om deeltijdse werknemers uit te sluiten van deelname aan een aanvullend In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
Werknemers: Meer info.
. Bij het In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
Werknemers: Meer info.
moeten dus zowel de voltijdse als de deeltijdse werknemers worden aangesloten.

De deeltijdse werknemers hebben dezelfde pensioenrechten als de voltijdse werknemers, maar deze rechten worden proportioneel berekend, rekening houdend met hun verminderde arbeidsduur.

Pensioenen: een icoon van een hand dat een muntstuk in een spaarvarken steekt