search_api_autocomplete
Home

Kan mijn werkgever een onderscheid maken tussen arbeiders en bedienden?

Vroeger kwam het vaak voor dat in pensioenplannen een onderscheid werd gemaakt tussen arbeiders en bedienden, bijvoorbeeld doordat arbeiders werden uitgesloten van deelname of doordat voor arbeiders en bedienden aparte pensioenplannen werden ingevoerd.

Sinds 2015 moeten inrichters werk maken van een geleidelijke afschaffing van de verschillen in behandeling tussen arbeiders en bedienden op het vlak van aanvullende pensioenen. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen nieuwe pensioenplannen (ingevoerd vanaf 1 januari 2015) en al bestaande pensioenplannen:

Pensioenen: op het display van de rekenmachine staat het opschrift pension. In de buurt zijn gekleurde diagrammen en tabellen
  • Nieuwe pensioenplannen die worden ingevoerd na 1 januari 2015, mogen geen onderscheid meer maken tussen arbeiders en bedienden.
  • Wat bestaande pensioenplannen betreft, moet het verschil in behandeling tussen arbeiders en bedienden worden weggewerkt tegen 1 januari 2025.
  • Voor de dienstjaren vanaf 2025 mag er ook bij al bestaande pensioenplannen geen onderscheid meer worden gemaakt.