search_api_autocomplete

Wat met mijn sectoraal aanvullend pensioen bij ontslag?

Wanneer u bent aangesloten bij een sectoraal In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
Werknemers: Meer info.
, dan zal uw uitdiensttreding niet automatisch leiden tot beëindiging van uw aansluiting bij dit In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
Werknemers: Meer info.
.

Wanneer u uit dienst treedt en u bij uw vorige werkgever aangesloten was bij een sectorplan, dan zijn er volgende mogelijkheden:

 1. U treedt uit dienst (vb. door ontslag) en u vindt geen nieuwe job: de vragen onder het thema 'Ontslag of SWT is de afkorting van 'stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag'. Dit is sedert 1 januari 2012 de nieuwe naam voor brugpensioen en is een bijzondere werkloosheidsregeling.
  Werknemers: Meer info.
  ' zijn van toepassing.
 2. U treedt uit dienst en u vindt een nieuwe job in een andere sector: de vragen onder het thema 'Ontslag of SWT is de afkorting van 'stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag'. Dit is sedert 1 januari 2012 de nieuwe naam voor brugpensioen en is een bijzondere werkloosheidsregeling.
  Werknemers: Meer info.
  ' zijn van toepassing.
 3. U treedt uit dienst en u vindt een nieuwe job in dezelfde sector en hetzelfde Een paritair comité is een sociaal overlegorgaan waar de sociale partners (werkgevers en vakbonden) van een bedrijfssector onderhandelen over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werknemers van die sector.
  , dan blijft u aangesloten bij hetzelfde Sectorpensioen of sectorplan
  Dit is een pensioenplan dat ingevoerd wordt binnen een paritair comité en voor een hele bedrijfssector geldt. Zo bestaan er bijvoorbeeld sectorplannen in de bouw, de voedingsnijverheid, de scheikundige nijverheid, de non-profitsector, enz.
  Werknemers: Meer info.
  . De vragen onder het thema 'Ontslag of SWT is de afkorting van 'stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag'. Dit is sedert 1 januari 2012 de nieuwe naam voor brugpensioen en is een bijzondere werkloosheidsregeling.
  Werknemers: Meer info.
  ' zijn niet van toepassing voor u. De opbouw van uw Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
  De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
  Werknemers: Meer info.
  loopt gewoon door.
Pensioenen: een man steekt enkele muntstukken in een spaarvarken voor zijn toekomstig pensioen terwijl hij zijn uitgaven berekent